‘Een schouderklopje aan jezelf’

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Beroep Leraar, met als belangrijk onderdeel het lerarenregister. Andrea Lutz, docent Engels bij het Prinsentuin College, vertelt hoe zij aankijkt tegen professionaliseren en registreren.

Ze komt zelf uit de praktijk, maar belandde acht jaar geleden in het onderwijs. Inmiddels heeft Andrea Lutz, docent Engels bij het Prinsentuin College, haar hart verpand aan het mbo. ‘Het mooie van het mbo vind ik het doelgerichte van onze studenten’, vertelt ze. ‘Het gros van hen kiest bewust voor een sector of een opleiding. Deze jongeren zijn al bezig met hun toekomst en bouwen daar aan. Dat is voor henzelf een drive, maar ook voor mij als docent.’

Geen plicht, maar een recht
Een dergelijke motiverende werking gaat ook uit van het in oktober door de Tweede Kamer met ruime meerderheid aangenomen wetsvoorstel Beroep Leraar. Andrea. ‘Ik vind het een goede ontwikkeling dat het lerarenregister, in samenhang met de zeggenschap die we over ons beroep krijgen en de verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs, wettelijk verankerd wordt. Ik zie het vooral als een recht en niet zozeer als een plicht. Je krijgt hier namelijk de kans vast te leggen dat je echt bevoegd en bekwaam bent, en dat je jouw bekwaamheid onderhoudt. Het was voor mij een eyeopener om te zien wat ik allemaal in een jaar tijd aan professionaliseringsactiviteiten heb ondernomen. Dat was, zo op een rijtje gezet, veel meer dan ik gedacht had. Dat motiveert. Ik zie het als een schouderklopje aan jezelf.’

Professionaliseren
Andrea heeft al duidelijk op het netvlies wat haar de komende tijd te doen staat. ‘Je kunt je op allerlei manieren professionaliseren. Zo heeft ROC West-Brabant, waartoe Prinsentuin behoort, een eigen ROC Academie. Daar kun je met name vakoverstijgend professionaliseren. Individueel, maar ook als team. Ik heb bijvoorbeeld een communicatiecursus gevolgd en een training om efficiënt en effectief te werken. Ook buiten het ROC is veel aanbod. Om bij te blijven in mijn eigen vakgebied Engels volg ik bijvoorbeeld webinars van Cambridge University.’

Zij-instromers
Het moge duidelijk zijn: Andrea, als zij-instromer in het onderwijs terechtgekomen, vindt het onderhouden van je professie als docent belangrijk, de wettelijke verankering daarvan een goede ontwikkeling en de borging in het register een logische stap. ‘Ik heb zelf jaren in de grafische sector gewerkt, voordat ik voor het onderwijs koos. Dat heeft veel voordelen; praktijkervaring zorgt ervoor dat je feeling hebt met je sector en dus met wat er leeft bij je studenten. Zij-instromers hebben dat echt voor op collega’s die altijd al in het onderwijs hebben gezeten. Maar dat neemt niet weg dat ook zij pedagogisch-didactisch bevoegd en bekwaam moeten zijn. Het schoolbestuur moet hen in staat stellen hun bevoegdheid te halen, waarna ook zij zich kunnen inschrijven in het Lerarenregister.

Lees in de MBO-krant van 1 november meer over het lerarenregister

Lees ook: Dossier Lerarenregister