Het wettelijk lerarenregister is een feit. Wat nu?

Met een ruime meerderheid heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Wat betekent dit in de praktijk?

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid (49-26) ingestemd met het wetsvoorstel over het lerarenregister. De tegenstemmen kwamen van de kleine christelijke partijen (CU en SGP), D66, SP en de Dieren. Een ruime meerderheid van onder andere PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en PVV steunde het wetsvoorstel. De stemverhouding in de Eerste Kamer was – zoals wel vaker – identiek aan die in de Tweede Kamer. Met het aannemen van deze wet is op de valreep uitvoering gegeven aan een afspraak uit het regeerakkoord dat VVD en PvdA in 2012 sloten.

Wat nu?
Wat betekent de nieuwe wet concreet voor de docent? Er verandert niet direct iets. De invoering van het lerarenregister is met één jaar naar achteren geschoven. Leraren worden nu geacht om vanaf 1 augustus 2018 ingeschreven te zijn. De inschrijving moet worden voorbereid door de scholen zelf. Zij vullen de basisgegevens van hun docenten in. Het is vervolgens aan de leraar de inschrijving te accorderen en aan te vullen zodra dat aan de orde is, bijvoorbeeld bij bijscholingsactiviteiten. Dit kan vanaf 1 augustus 2019. Maar de docent die dit nalaat hangt niet direct een sanctie of maatregel boven het hoofd. In augustus 2023 wordt voor het eerst gekeken of leraren voldoende gedaan hebben aan het onderhoud van hun bekwaamheid. Als dit op dat moment onvoldoende is, krijgt de leraar een aantekening. Weer vier jaar later, het is dan inmiddels augustus 2027 (!) zouden de eerste maatregelen kunnen volgen. Wie dan niet voldoet aan de eisen, zou niet meer voor de klas mogen staan.

Mijlpaal
De toekomst zal leren of het lerarenregister inderdaad de gewenste versterking van de positie van leraren bevordert. Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie, is hiervan overtuigd. In een reactie stelt hij: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal in de positie van de beroepsgroep. Kern van de nieuwe wet is dat leraren een duidelijk afgebakend beroep hebben. Ze gaan zélf over hun professionele ontwikkeling en borgen dat via het register. Achter de voordeur van de scholen gaat straks binnen die context, in het samenspel tussen leraren en schoolleiders, dus écht wat veranderen.’

Zie ook: Dossier Lerarenregister