Erkenningsregeling leerbedrijven aangescherpt

SBB heeft de erkenningsregeling voor leerbedrijven aangescherpt. Wie als leerbedrijf erkend wil worden moet kunnen aantonen dat er sprake is een veilige werkplek. Het gaat daarbij onder andere om het voorkomen van discriminatie.

De aanscherping van het erkenningsreglement vloeit voort uit het eerder dit jaar afgesloten stagepact. In die overeenkomst tussen het ministerie van Onderwijs, de scholen en de leerbedrijven is afgesproken dat alle betrokkenen zich optimaal inzetten om stagediscriminatie tegen te gaan. Onderdeel daarvan is dat SBB, de organisatie die verantwoordelijk is voor het werven van leerbedrijven, de regels voor de erkenning van leerbedrijven aanscherpt. In het reglement was al opgenomen dat er sprake moet zijn van een (sociaal) veilige leerplaats. Nu is in een voetnoot dit nader geëxpliciteerd.

Gelijke kansen

Concreet moet het leerbedrijf kunnen aantonen dat de leerplaats gevrijwaard is van omstandigheden als discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of pesten. Het is de bedoeling dat medewerkers van SBB met het leerbedrijf bespreken hoe discriminatie en ander ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen kan worden. In het bijzonder gaat het daarbij ook om het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Bedrijven kunnen gebruik maken van ‘stagematching’. Hierbij plaatst de school rechtstreeks een student bij een leerbedrijf en vindt er geen ‘klikgesprek’ plaats. Minister Dijkgraaf had graag gezien dat stagematching bij de eerste stageplek als regel zou worden toegepast. Omdat werkgevers op de rem trapten, is slechts besloten om te gaan experimenteren met stagematching.

Bekijk hier de aangescherpte erkenningsregeling

Lees ook: Aanpak stagediscriminatie: werkgevers trappen op de rem