Europese competenties voor ‘ondernemend gedrag’

Vijf Europese landen hebben gezamenlijk één competentieprofiel voor ondernemend gedrag ontwikkeld. ROC Midden Nederland gebruikt de resultaten inmiddels voor het keuzedeel Ondernemend gedrag.

Motivatie en passie, betrouwbaarheid, informatiebereidheid, flexibiliteit, pro-activiteit en betrokkenheid. Zie daar de zes competenties uit het Europees competentieprofiel voor ondernemerschap (European Competence Framework, oftewel ECF), opgesteld door vertegenwoordigers van vijf landen waaronder Nederland. Het zijn zes termen die ROC Midden Nederland – namens Nederland de coördinator van het ESG-project – inmiddels ter harte heeft genomen.

Keuzedeel
Het Team Handel en Commercieel Amersfoort (HCA) van dit ROC heeft namelijk de zes competenties tot leidraad verklaard voor het curriculum van het keuzedeel Ondernemend gedrag. Binnen elk van de competenties zijn essentiële vaardigheden benoemd (‘sleutelvaardigheden’) die zijn aangevuld met relevante vaardigheden uit het keuzedeel.

Ondernemend gedrag versus Ondernemerschap
Het is noodzakelijk Ondernemend gedrag te onderscheiden van de (keuzedelen) Ondernemerschap mbo en Oriëntatie op ondernemerschap. Hoewel ondernemers vaak een ondernemende houding hebben, betekent dat nog niet dat mensen met een ondernemende houding altijd ook een eigen bedrijf zullen starten. Sterker nog, er zijn zelfs ondernemers die goed zijn in hun vak en niet eens een eigen bedrijf ambiëren. De markt of het werkveld waarin ze zitten eist echter wel van hen dat ze zich als ondernemers positioneren.

Ondernemend gedrag is geen vak op zich
Het is noodzakelijk Ondernemend gedrag niet uitsluitend aan te bieden als een vak, maar het te verbinden met waar mogelijk alle aangeboden onderwijs. In het team HCA is dat gerealiseerd door alle vakdocenten in te zetten bij het ontwikkelen en monitoren van het ondernemend gedrag van de studenten. Dit alleen al maakt het onderwijsteam bewust van eigen ondernemend gedrag en zorgt ervoor dat ondernemend gedrag gaat leven. Zoals bij elke (onderwijs)vernieuwing, is het van belang dat het door het (onderwijs)team gedragen wordt.

Examinering
Terwijl veel scholen nog zoekend zijn naar een manier om het keuzedeel Ondernemend gedrag te beoordelen en te examineren, is daar in het concept van HCA een goede oplossing voor bedacht. Er wordt gebruik gemaakt van ingekochte examens, die worden aangepast op de feitelijke examinering. Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact, tevens de belangrijkste aspecten van het profiel van het ROC Midden Nederland, staan daarom centraal in de opbouw van het curriculum en daarom in de examinering van het keuzedeel.

SimBiz
Verder zet HCA het online spel SimBiz in. Dit spel is, naast het ECF, een tweede opbrengst van het ESG-project. SimBiz is een online ondernemersspel, gebaseerd op de sleutelvaardigheden. De game zal studenten vooral motiveren en hun internationale ondernemende competenties vergroten, maar is daarnaast ook leuk om te spelen. Het spel is in vijf talen gratis beschikbaar en zodanig ontworpen, dat studenten uit verschillende landen met elkaar in competitie kunnen gaan.

Test de game!
Het ESG-project zit in de eindfase en loopt door tot en met januari 2017. Het coördinatieteam van ROC Midden Nederland is op zoek naar scholen die geïnteresseerd zijn in het testen van het online spel SimBiz en mee willen denken hoe dit spel verder geïmplementeerd kan worden in het onderwijs. Wil je meer informatie over het ESG-project, de ECF-competenties, het online spel en het inrichten van het keuzedeel Ondernemend gedrag? Neem dan contact op met Ramiro Martina (r.martina@rocmn.nl).

Lees ook: Ondernemendheid: welke vaardigheden zijn nodig?