Evaluatie: ‘Maak gecombineerde leerweg bol/bbl wettelijk mogelijk’

Scholen pleiten voor het wettelijk mogelijk maken van een gecombineerde leerroute bol-bbl. De wet zou scholen ruimte moeten geven dit soort trajecten flexibel in te richten. Dat blijkt uit de vierde evaluatie van het experiment ‘gecombineerde leerwegen bol-bbl’.

Sinds 2015 kunnen mbo-scholen experimenteren met een ‘gecombineerde leerweg’ bol-bbl. Hierbij volgen studenten het eerste deel van de opleiding op school en het laatste deel bij een werkgever. Het experiment is de afgelopen jaren op beperkte schaal uitgevoerd. Sinds 2015 zijn er zo’n dertig opleidingen geweest die op basis van het experiment een gecombineerde leerweg hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn er flink wat opleidingen die buiten het experiment om vergelijkbare gecombineerde trajecten aanbieden.

Enthousiast

De opleidingen die deelgenomen hebben aan het experiment zijn over het algemeen enthousiast. Het blijkt dat studenten na hun schoolperiode beter voorbereid het bedrijf binnenkomen. Voor het bedrijf is dit prettig, omdat er minder begeleiding nodig is. Voor studenten is de combinatie ook prettig, omdat zij zich op school beter kunnen voorbereiden op hun leerbaan. Het aanbieden van een gecombineerde leerroute leidt vaak tot een intensieve samenwerking tussen school en werkgever. Dit heeft volgens de onderzoekers een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs.

Flexibel

Uit het experiment blijkt ook dat scholen meer behoefte hebben aan flexibiliteit. Op dit moment moeten studenten in de gecombineerde leerweg hun opleiding opdelen in hele leerjaren. Het zou beter zijn als scholen hier flexibeler mee om mogen gaan. Studenten zouden de overstap naar de leerbaan moeten kunnen maken, zodra zij daarvoor rijp zijn. Sommige opleidingen hebben vanwege de starre regeling afgezien van deelname aan het experiment.

Wetgeving

Een belangrijke uitkomst van het experiment is dat scholen meer ruimte willen hebben om bol- en bbl-trajecten te combineren. Wettelijke verankering van deze onderwijsvorm ligt dan ook voor de hand, aldus de onderzoekers. Daarbij moet goed gekeken worden naar zaken als de urennorm, de bekostiging en de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking tussen school en leerbedrijf zou ook met een intentieverklaring mogelijk moeten zijn.

Lees hier de vierde meting van de evaluatie van het experiment ‘gecombineerde leerweg bol-bbl’ 

Lees ook: Experiment combinatie bol/bbl aarzelend van start