Experiment combinatie bol/bbl aarzelend van start

Onder mbo-scholen is nog niet veel belangstelling voor het experiment ‘gecombineerde leerweg bol-bbl’. In het eerste jaar participeerden 189 leerlingen in het experiment.

Dat blijkt uit de nulmeting van de evaluatie van het experiment. Bij de gecombineerde leerweg volgen leerlingen in het eerste jaar van hun opleiding een bol-traject (nadruk op leren) en in het laatste jaar een bbl-traject (nadruk op werken). De bedoeling van het experiment is dat de totale opleiding nauwer aansluit bij de praktijk.

Scholen

In het eerste jaar van het experiment, schooljaar 2015-2016, namen tien mbo-scholen deel. In totaal gaat het om 26 opleidingen, met zo’n 190 leerlingen. De scholen ROC Rivor en MBO Amersfoort zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de deelnemende opleidingen. Scholen kunnen elk jaar voor 1 juni een aanvraag indienen voor deelname een het experiment. In het tweede jaar deden volgens voorlopige cijfers vijf scholen met in totaal zes opleidingen mee. Volgend jaar kunnen scholen zich weer aanmelden en de laatste (vierde) groep zal starten in het schooljaar 2018-2019.

Praktijkplaatsen

Bij de evaluatie van het experiment onderzoeken experts wat de voordelen van de gecombineerde leerweg zijn. Daartoe worden ook controlegroepen gevolgd, opleidingen die of het bol- of het bbl-traject volgen. De onderzoekers bekijken onder andere of op deze manier meer praktijkplaatsen beschikbaar komen en of de gecombineerde leerweg aantrekkelijk is in het kader van ‘leven lang leren’. De ervaringen zullen gedurende het volledige experiment nauwgezet gevolgd worden.

Lees ook: Gecombineerde leerweg vergroot kansen op de arbeidsmarkt