Gecombineerde leerweg vergroot kansen op de arbeidsmarkt

Vanaf komend schooljaar kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden die een combinatie zijn van de beroepsondersteunende (bol) en de beroepsbegeleidende (bbl) leerweg. De inschrijftermijn voor het deelnemen aan deze experimenten is verlengd tot 1 juni 2015.

Met de gecombineerde leerweg wil minister Bussemaker scholen in staat stellen leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In de nieuwe leerweg krijgen leerlingen eerst onderwijs binnen de school (bol) en gaan ze in het tweede deel van de opleiding voornamelijk aan de slag in een leerbedrijf (bbl). Studenten doen zo extra kennis en vaardigheden op voordat zij de werkvloer opgaan. En leerbedrijven krijgen studenten binnen met meer bagage die daardoor sneller inzetbaar zijn.

Ruim baan

Het idee van de gecombineerde leerweg werd vorig jaar geïntroduceerd in de visiebrief ‘Ruim baan voor Vakmanschap’. Minister Bussemaker: ‘Als we willen dat jongeren beter beslagen ten ijs komen op hun toekomstige werkplek, dan moeten mbo-opleidingen makkelijker kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat betekent meer ruimte om samen met het bedrijfsleven het onderwijs flexibel vorm te geven, in plaats van een strak keurslijf waar scholen zich aan moeten houden. Door opleidingen te combineren kunnen scholen en bedrijven nu samen de beste route naar een baan uitstippelen.’

Opleidingsplaatsen

Scholen die in aanmerking willen komen voor het experiment, moeten aantonen dat een leerbedrijf opleidingsplaatsen beschikbaar stelt. Deze leerplekken zullen dan in het tweede deel van de opleiding ingenomen kunnen worden. Het experiment met de nieuwe leerroute wordt opengesteld voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4. De nieuwe leerroute kan ook voor volwassenen aantrekkelijk zijn, omdat zij met een gegarandeerde opleidingsplaats gemakkelijker over kunnen stappen naar een sector met beter arbeidsmarktperspectief. Scholen die willen deelnemen aan het experiment met de gecombineerde leerweg kunnen zich tot 1 juni 2015 aanmelden.

Zie ook ons eerdere artikel over de gecombineerde leerweg.