Examinering keuzedelen: twee jaar uitstel

De examens voor de keuzedelen tellen pas vanaf het schooljaar 2020-2021 volwaardig mee voor het mbo-diploma. Tot dit uitstel van twee jaar heeft minister Bussemaker besloten om scholen meer tijd te geven om ervaring op te doen met de keuzedelen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker dat scholen meer tijd nodig hebben om de keuzedelen op een kwalitatief goede manier in te voeren. Op voorstel van de SBB heeft zij daarom ten aanzien van de examinering besloten tot een uitstel van twee jaar. Dat betekent dat pas vanaf het schooljaar 2020-2021 de keuzedelen volwaardig meetellen voor het diploma. Tot die tijd moeten studenten wel examen doen voor het keuzedeel, maar telt de uitslag niet mee voor het diploma. Met andere woorden: studenten mogen ongestraft een onvoldoende halen voor het keuzedeel. Het resultaat wordt wel vermeld op de resultatenlijst.

Blij
Scholen zijn erg blij met het uitstel. De examinering van de keuzedelen is de afgelopen tijd een groot probleem gebleken, onder andere omdat er nog geen goed examenmateriaal beschikbaar is. Door het uitstel hebben de scholen twee jaar extra tijd om zich voor te bereiden op de volledige inwerkingtreding van de slaag-zakregeling bij de keuzedelen.

Lees ook: Scholen willen uitstel examinering keuzedelen

Geplaatst op 7 september 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering