Excellentie: 21 aanvragen voor aanjaaggeld

Twintig mbo-scholen hebben subsidie aangevraagd voor excellentieprogramma’s in het mbo. Met de aanjaaggelden krijgen scholen een extra steuntje in de rug.

Voor scholen die zijn aangesloten bij het netwerk MBOe zijn aanjaaggelden beschikbaar om excellentie een extra steuntje in de rug te geven. Voor de eerste ronde is daar enthousiast op gereageerd met maar liefst 21 aanvragen vanuit twintig verschillende scholen.

Commissie

De beoordelingscommissie heeft de aanvragen met veel aandacht gelezen en is verheugd over de goede initiatieven. De onafhankelijke commissie bestaat uit Addy de Zeeuw (Consortium voor Innovatie), Esther Matthijsse (oud-student SintLucas) en Ron Weerheijm (expert honoursprogramma’s in het hoger onderwijs en netwerkfacilitator van excellentie in het mbo). Op 2 juli heeft de beoordelingscommissie een advies geformuleerd over de 21 aanvragen. Dit advies wordt voorgelegd aan het bestuur van MBOe. De aanvragers krijgen uiterlijk 15 september bericht over het besluit over de aanjaaggelden.

Lees ook: Extra subsidie voor excellentie in het mbo