Extra subsidie voor excellentie in het mbo

Scholen die plannen hebben voor de ontwikkeling van excellentieprogramma’s kunnen in aanmerking komen voor extra ‘aanjaaggelden’. Aanvragen moeten voor 1 juli worden ingediend.

Wil jouw school graag een volgende stap met excellentie maken? Dan heb je nu de mogelijkheid om aanjaaggeld aan te vragen bij het excellentienetwerk MBOe. Een aanvraag kan gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw excellentieprogramma of de verbetering van een al langer bestaand programma. Alleen scholen die zijn aangesloten bij MBOe komen in aanmerking voor de subsidie.

Eisen

De hoogte van het aan te vragen bedrag is maximaal 20.000 euro. Er is sprake van cofinanciering op basis van gelijke inbreng. In je aanvraag laat je dus ook zien wat de school zelf bijdraagt. MBOe stelt enkele eisen aan de programma’s. Zo moet het programma worden afgesloten met een bewijs van deelname. Verder wordt van scholen die subsidie krijgen verwacht dat zij hun ervaringen delen met het netwerk.

Beoordeling

De beoordeling van de plannen vindt plaats door een commissie die twee keer per jaar bijeenkomt. Aanvragen voor de eerste ronde moeten voor 1 juli zijn ingediend. Uiterlijk 15 september hoor je of de aanvraag is gehonoreerd.

Download hier het aanvraagformulier

Lees ook: Veel enthousiasme voor excellentie in het mbo