Excellentieonderwijs: de beweging gaat door

Het excellentieonderwijs is niet meer weg te denken uit het mbo. Tijdens een drukbezochte conferentie in Zwolle wisselden mbo-scholen naar hartelust ervaringen uit.

Vermenigvuldigen door te delen, dat is de gedachte achter de conferenties van het landelijke netwerk excellentie in het mbo. Tijdens de conferentie in Zwolle, de derde op rij, wisselen docenten en onderwijsontwikkelaars naar hartelust ervaringen uit. De aanwezigen kunnen veel van elkaar leren, want het excellentieonderwijs krijgt op iedere school een geheel eigen invulling.

Vrijheid
De workshop van het Noorderpoort College wordt grotendeels verzorgd door studenten uit het excellentieprogramma zelf. Ten overstaan van het publiek interviewen de studenten hun docenten over de manier waarop Noorderpoort de excellentieprogramma’s heeft ingericht. De school biedt bij maar liefst 19 opleidingen een excellentieprogramma aan. Afgelopen jaar hebben de docenten die actief zijn in het excellentieprogramma een speciale leergang gevolgd bij de Hanze Hogeschool. De studenten krijgen in het programma veel vertrouwen en vrijheid. Omdat de deelnemers stuk voor stuk zeer gemotiveerd zijn, kan dat prima.

Brain Boost
Het excellentieprogramma van Landstede, de organisator van de conferentie, is nog niet zo ver doorontwikkeld als dat van Noorderpoort. Na een pilot in het vorige schooljaar, start volgende week het eerste echte excellentieprogramma met zestig studenten. Landstede heeft er bewust voor gekozen het programma goed voor te bereiden. Tien docenten uit verschillende opleidingen kregen een jaar de tijd om een doordacht programma te ontwikkelen. Onder de merknaam ‘brain boost’ krijgen studenten in niveau 3 en 4 de kans om hun talent een ‘boost’ te geven. Het programma is bewust multidisciplinair en doet een groot beroep op de nieuwsgierigheid van de deelnemers.

Verduurzaming
Tijdens het plenaire deel van de conferentie wordt ook naar voren gekeken. Hoe zorgen we ervoor dat de excellentieprogramma’s niet verdwijnen als straks de geoormerkte financiering vanuit het ministerie wegvalt? Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van gastheer Landstede, is daar duidelijk over: ‘Deze beweging stopt niet. Excellentieprogramma’s voegen echt iets toe aan ons onderwijs. Zeker als we de aansluiting met het bedrijfsleven vinden en maatschappelijk relevant worden. Landstede wil de goede elementen van het excellentieonderwijs zonder meer vasthouden. De beweging gaat door!’

Lees op de site van MBO in Bedrijf een nader verslag van de conferentie (10 pagina’s).

Ook de conferenties van het netwerk excellentie gaan door. Op 17 mei 2018 zal ROC Tilburg gastheer zijn van de vierde conferentie. Save the date!

Lees ook: Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen