Experiment met mbo-certificaten wordt uitgebreid

Het experiment met mbo-certificaten wordt uitgebreid. De komende tijd kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven nieuwe voorstellen indienen voor certificaten. Alle scholen kunnen gebruik gaan maken van de certificaten.

De certificaten zijn bedoeld voor kleine, afgeronde onderdelen van beroepsopleidingen waarmee werknemers hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Het afgelopen jaar hebben enkele scholen al ervaring opgedaan met de eerste 14 certificaten. De certificaten lenen zich uitstekend voor het vurig gewenste ‘leven lang ontwikkelen’. De eerste 14 certificaten zijn nu officieel door de minister vastgesteld. Dat betekent dat ook de andere mbo-scholen ermee aan de slag kunnen.

Energietransitie

Een voorbeeld is het mbo-certificaat ‘Adviseren over energiebesparende maatregelen’. Om het certificaat te behalen volgen deelnemers onderdelen van de niveau 4-opleiding tot commercieel technicus. Dat is van belang door de energietransitie en de snelle technologische ontwikkelingen, waarbij de markt naast uitvoerende vaardigheden steeds vaker ook ontwerpende, adviserende en innoverende vaardigheden vraagt. Het lesprogramma is interessant voor zowel vakmensen met een mbo 3-diploma, als met een mbo 4-diploma in een andere technische richting. Bovendien is het geschikt voor werknemers met een hbo-diploma die zich willen verbreden. Het certificaat is een initiatief van het MBO College van NCOI Opleidingen. Het onderwijsprogramma is samengesteld in overleg met de bedrijven Eneco en Kemkens en de sociale partners Techniek Nederland, NVKL, OTIB en FNV.

Uitbreiding

Vanaf 23 mei kunnen samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en sociale partners nieuwe voorstellen indienen. Deze uitbreiding van de pilot betreft maximaal 24 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen.

Bekijk hier de lijst met 14 vastgestelde mbo-certificaten

Lees ook: Experiment met mbo-certificaten start met 15 pilots