Experiment met terughoudend toezicht door inspectie

Minister Van Engelshoven wil een kleinschalig experiment starten voor mbo-scholen die voorop lopen met kwaliteitszorg. Naarmate een school zelf de kwaliteitszorg beter op orde heeft, zal het toezicht van de inspectie lichter zijn.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief over het versterken van de kwaliteitszorg in het mbo. De minister betoogt dat scholen vanwege de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt meer wettelijke ruimte moeten hebben om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. De afgelopen jaren zijn op dit punt al stappen gezet, bijvoorbeeld via het bestuursakkoord mbo. De flexibilisering van het onderwijs maakt het belang van een sterke kwaliteitszorg op de mbo-scholen nog groter. In het bestuursakkoord zijn daarom afspraken gemaakt over transparante verantwoording door scholen en intercollegiale toetsing.

Kwaliteitscultuur

Het grote doel is dat scholen een kwaliteitscultuur ontwikkelen, waarbinnen het vanzelfsprekend is om voortdurend de eigen kwaliteit te monitoren. Aan de hand van ambitieuze kwaliteitsdoelen streven scholen ernaar de kwaliteit van de opleidingen steeds verder te verbeteren. Volgens de minister werken scholen al aan zo’n kwaliteitscultuur, daarbij ondersteund door het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Verdere flexibilisering

Maar de minister ziet ook nog veel ruimte voor verbetering, waarbij zij verwijst naar onderzoek van de Onderwijsinspectie. Zo zouden scholen er goed aan doen zelf kwaliteitsnormen te ontwikkelen. Deze normen zouden verder moeten gaan dan de minimale basiskwaliteit.  Belangrijk is dat scholen in- en externe partners hierbij betrekken, zoals studenten, docenten, gemeenten en leerbedrijven. Scholen kunnen ook meer energie steken in de externe verantwoording van de kwaliteitsdoelen.

Experiment

Naarmate scholen het zelfregulerend vermogen beter ontwikkelen, kan het ministerie verder gaan met de flexibilisering van het mbo. De minister wil in 2021 met koplopers een kleinschalig experiment starten met terughoudend toezicht. Het karakter van het toezicht zal dan minder verticaal (ministerie-school) en meer horizontaal (school-regionale partners) worden. In 2021 zal de minister nadere informatie geven over de invulling van het experiment.

Lees de publicatie Kwaliteitszorg in het mbo van de MBO Raad

Lees ook: Inspectie: resultaten mbo lopen iets terug