Expertisepunt beschermt kleine vakopleidingen

Het expertisepunt dat waakt over de kleine, unieke vakopleidingen is onlangs ondergebracht bij SBB. Als kleine opleidingen in de knel komen, komt het expertisepunt in actie.

De oprichting van het expertisepunt maakt onderdeel uit van de plannen van minister Bussemaker om kleine vakopleidingen voor Nederland te behouden. In een eerdere fase leefde ook het idee om tot een aparte school te komen voor deze bedreigde opleidingen. Uiteindelijk is hier niet voor gekozen. Wel kwam er extra geld beschikbaar voor de kleine vakopleidingen en werd er een expertisepunt in het vooruitzicht gesteld dat tot taak heeft de opleidingen te beschermen.

Vakmanschap
Dit Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is nu ondergebracht bij SBB, de organisatie waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het expertisepunt is in zekere zin de opvolger van SOS Vakmanschap, een organisatie die enkele jaren geleden met hetzelfde doel werd opgericht. Werkgeversvoorman Michaël van Straalen, één van de voorzitters van SBB, is blij met de aandacht voor de kleine beroepen: ‘Modelmakers, schoenherstellers en collectiebeheerders zijn maar een paar voorbeelden van specialistisch vakmanschap in Nederland die behouden moeten blijven. Het expertisepunt zorgt ervoor dat deze beroepen zich verder kunnen ontwikkelen. Het kleinschalig specialistisch vakmanschap staat en blijft op de kaart.’

Monitor
In de Monitor die SOS Vakmanschap eind 2015 uitbracht worden 100 specialistische beroepsgroepen onderscheiden, met in totaal zo’n 80.000 beroepsbeoefenaren en ruim tachtig kleinschalige opleidingen. Een voorbeeld is de opleiding tot restauratievakman. Studenten van deze opleiding werken als restauratietimmerman, metselaar of –smid aan het behoud van cultureel erfgoed. Het meldpunt zorgde met de oprichting van het Platform Erfgoedopleidingen voor minder versnippering. Op die manier is er een gezonde toekomst voor dit belangrijke vakmanschap.