Tweede Kamer steunt aanpak kleine unieke opleidingen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is positief over de aanpak die minister Bussemaker voorstelt om kleine, unieke vakopleidingen te behouden. De fractie van D66 is wel kritisch.

Kort geleden maakte minister Bussemaker haar voorstellen bekend voor de bescherming van kleine, unieke vakopleidingen. Onderdeel van deze aanpak is een verhoogde kostenfactor voor deze opleidingen. Daarnaast komt er een expertisepunt, dat in actie komt zodra een bepaalde opleiding in de knel komt. Een aparte vakinstelling voor de bedreigde opleidingen komt er wat minister Bussemaker betreft echter niet. Volgens haar zijn de kleine opleidingen beter af als ze aangeboden worden door een grote mbo-school.

Steun
De fracties van VVD en PvdA steunen de aanpak van de minister. De VVD is blij dat er een oplossing komt voor het behoud van kleinschalige opleidingen. Ook de PvdA heeft waardering voor het plan van de minister. Kritisch is echter de D66. Deze fractie betreurt het dat de minister heeft besloten geen landelijke vakinstelling op te richten. Daarmee legt zij, volgens de D66-fractie, een heldere uitspraak van de Kamer naast zich neer. In juni 2014 heeft de Tweede Kamer een motie van Paul van Meenen (D66) aangenomen, die de minister opriep te komen tot een landelijke vakinstelling voor kleinschalig uniek vakmanschap. De fractie wijst erop dat het extra geld voor vakonderwijs te danken is aan het akkoord dat D66 met het kabinet gesloten heeft. Zij wil weten in hoeverre het extra geld, € 75 miljoen euro, bestemd is voor de kleinschalige opleidingen.

Klein binnen groot
Ook het CDA heeft nog enkele kritische vragen aan de minister. Deze fractie wil vooral weten of de aanpak van kleine opleidingen binnen grote instellingen niet ook grote nadelen heeft. Hoe is te controleren of het extra geld voor de kleine opleidingen daadwerkelijk bij de bedreigde opleidingen terechtkomt? Er volgt later een debat over de kleinschalige opleidingen.

Foto: HMC/Claudia Otten