Extra geld voor scholen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan

Tot 22 februari kunnen mbo-scholen subsidie aanvragen om schoolverlaters die een grote kans op werkloosheid hebben extra te ondersteunen. In totaal is voor 2021 en 2022 24,5 miljoen euro beschikbaar.

De coronacrisis kan gaan leiden tot een sterke toename van de jeugdwerkloosheid. Om dit probleem aan te pakken kunnen mbo-scholen subsidie aanvragen om jongeren extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk. Voor deze activiteiten stelt het kabinet in 2021 en 2022 in totaal 24,5 miljoen euro beschikbaar.

Niveau 2

De regeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo 2021’ is specifiek bedoeld voor jongeren met een grote kans op werkloosheid. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongeren met een niveau 2-opleiding vaker werkloos worden. Hetzelfde geldt voor jongeren met een niet-westerse achtergrond. Daarnaast wordt de kans op werkloosheid beïnvloed door de kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Uiteindelijk bepaalt de school welke jongeren ondersteuning krijgen.

Gediplomeerden

Naast gediplomeerde schoolverlaters is de regeling ook bedoeld voor studenten die in hun laatste schooljaar zitten. Schoolverlaters die geen mbo-diploma hebben gehaald vallen niet onder de doelgroep. Deze jongeren vallen onder de RMC-taken van de gemeenten.

Partners

Scholen die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten aangeven hoe zij samenwerken met partners als gemeenten, werkgevers en andere instanties die jongeren begeleiden naar werk. Scholen kunnen tot 22 februari een aanvraag indienen. De beslissing over de subsidie valt uiterlijk 31 maart 2021.

Lees hier alles over de regeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo 2021’

Lees ook: Regionale mobiliteitsteams aan de slag met omscholing