Extra geld voor zij-instromers in het mbo

Minister Van Engelshoven heeft extra geld gevonden voor zij-instromers in het mbo. Nog dit jaar komt een bedrag van € 1,8 miljoen extra beschikbaar. Met dit geld zullen alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Dat maakte minister Van Engelshoven bekend bij een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over leraren. Vorige week hadden de MBO Raad en de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke brief de minister opgeroepen snel extra geld beschikbaar te stellen om het subsidieplafond voor de regeling te verhogen. Van Engelshoven kan voor dit jaar gebruik maken van geld dat op de plank is blijven liggen door het debacle met het lerarenregister. Ook voor de komende jaren gaat de minister proberen voldoende geld te vinden voor zij-instromers.

Lerarenregister
Tijdens het overleg, dat met name over de aanpak van het lerarentekort ging, drong Roelof Bisschop (SGP) er bij minister Slob op aan alle verplichtingen voor scholen rond het lerarenregister op te schorten. Nu het kabinet voor een nieuwe koers heeft gekozen, is het onzinnig om nog door te gaan met het aandragen van gegevens voor het register. In zijn reactie gaf minister Slob aan in november met een brief te komen over de toekomst van het register, mede naar aanleiding van het advies van Alexander Rinnooy Kan dat dan openbaar zal zijn.

Lees ook: Werkgevers en scholen willen meer subsidie voor zij-instromers