Extra ondersteuning voor Papiamentstalige mbo-student

Wie een Papiamentstalige mbo-opleiding heeft gevolgd kan daarmee doorstromen naar een Nederlandse hbo-opleiding. Om de Nederlandse taal te leren, krijgen deze studenten recht op extra taallessen.

Dat is de uitkomst van het debat dat de Tweede Kamer voerde met minister Robbert Dijkgraaf. Een door de minister ingediend wetsvoorstel maakt het mogelijk om bepaalde mbo-opleidingen op Bonaire te volgen in het Papiaments. Tijdens een eerdere termijn van het debat ontstond onenigheid over de vraag of deze diploma’s ook het recht geven om door te stromen naar het hbo. Aanvankelijk stelde minister Dijkgraaf dat dit niet het geval was. Later bleek dit onjuiste informatie te zijn. In een excuusbrief aan de Tweede Kamer maakte Dijkgraaf duidelijk dat ieder mbo 4-diploma recht geeft op doorstroom naar het hbo, ook als de opleiding is gevolgd in het Papiaments.

Extra steun

De woordvoerder van VVD, Zohaïr El Yassini, redde minister Dijkgraaf uit zijn wat netelige positie. Hij stelde bij de heropening van het debat een steun aan de rug aan Bonaire te willen geven. Het is juist goed als jongeren uit Bonaire een hbo-opleiding gaan volgen. Om iets aan de taalbarrière te doen, zouden deze jongeren wat extra steun moeten krijgen. Zij zouden dus recht moeten krijgen op extra taallessen. In een motie riep El Yassini de minister op deze extra ondersteuning te regelen. Hij voegde hieraan toe dat de gang van zaken ‘een wijze les’ is voor de minister.

Trucje

Harm Beertema (VVD) was niet te spreken over de opstelling van El Yassini. Volgens hem was er sprake van een trucje om de minister uit de problemen te helpen. Dijkgraaf zelf putte zich uit in excuses. Hij betreurde het dat hij de Kamer onjuiste informatie had verstrekt. Hij omarmde de oproep van El Yassini. Jongeren die een mbo-opleiding in het Papiaments volgen moeten naar het hbo kunnen doorstromen. Om dit pad begaanbaar te maken, krijgen zij recht op extra taalonderwijs. Volgens Dijkgraaf gaat het om een substantieel aanbod, ter waarde van zo’n 10.000 euro per student. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de motie, die beide ongetwijfeld een ruime meerderheid krijgen.

Update: bij de stemming op 31 mei kregen de motie van El Yassini en het wetsvoorstel inderdaad een zeer ruime meerderheid. Tegenstemmen kwamen slechts uit de kring van PVV en FvD.  

Lees ook: Student met Papiaments mbo-diploma kan toch naar het hbo