Extra ondersteuning voor scholen bij keuzedelen

Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur blijft nog een extra jaar in de lucht. Dit op verzoek van de scholen, die met name nog worstelen met de invoering van de keuzedelen.

Aanvankelijk zou het Servicepunt op 31 december 2016 worden opgeheven. Er was zelfs al een soort afscheidstournee gestart. Zo blikte Rini Romme op MBO City terug op de afgelopen twee jaar, waarin het Servicepunt samen met scholen handreikingen opstelde en stappenplannen maakte.

Keuzedelen
Maar vanwege de vele vragen over de implementatie van keuzedelen (lees dit verslag van het ecbo-debat), willen scholen graag nog een jaar langer gebruikmaken van het Servicepunt. Met name de examinering van de keuzedelen roept nog veel vragen op. Een andere zorg van docenten betreft het gebrek aan flexibiliteit bij het aanbieden van keuzedelen. De invoering van keuzedelen was bedoeld om scholen in staat te stellen snel in te spelen op regionale ontwikkelingen, maar in de praktijk valt dit nog niet mee.

Handreikingen
Bij het Servicepunt kunnen scholen terecht die op zoek zijn naar praktische informatie over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Op de website staan handreikingen, servicedocumenten, veel gestelde vragen en praktische tips. Daarnaast werken bedrijfstakgroepen aan de ontwikkeling van sectorale handreikingen, servicedocumenten, inspiratiedocumenten en ander materiaal dat mbo-scholen verder kan helpen.

Kijk ook op www.herzieningmbo.nl voor informatie over de nieuwe kwalificatiestructuur en de invoering van de keuzedelen.