Fonds voor studenten die vertraging oplopen

Minister Van Engelshoven wil dat iedere mbo-school een fonds opricht voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Scholen kunnen het studentenfonds voeden uit al eerder beschikbaar gestelde middelen.

Al eerder had het ministerie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om scholen in staat te stellen minder draagkrachtige studenten te ondersteunen bij hoge schoolkosten. Scholen blijken dit budget niet volledig nodig te hebben voor de schoolkosten. Daarom vraagt het ministerie aan scholen het bedrag tevens te gebruiken voor de inrichting van een studentenfonds. Het fonds is bijvoorbeeld bedoeld voor studenten die tijdens de studie zwanger raken. Ook studenten die in de studentenraad zitting nemen, kunnen er aanspraak op maken.

Stichting Leergeld
Om te toetsen of een student in aanmerking komt voor ondersteuning kan de school samenwerken met Stichting Leergeld. De MBO Raad is blij met de regeling, maar waarschuwt er wel voor dat mbo-scholen ‘geen uitkeringsinstanties’ zijn. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, moeten scholen niet zelf verantwoordelijk worden voor het bepalen wie recht heeft op middelen uit het studentenfonds: ‘Scholen moeten zich bezighouden met goed onderwijs. En niet met bepalen welke student wel of niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Dat kan de verhouding tussen scholen en studenten onbedoeld op scherp zetten, met ongewenste gevolgen zoals rechtszaken, of via de media uitgevente geschillen.’

Lees hier het wetsvoorstel ‘Versterken positie mbo-studenten’. Iedereen kan deelnemen aan de internetconsultatie

Lees ook:
Tien miljoen voor schoolkosten minderjarige mbo’ers