Friese mbo-scholen gaan voor volledige fusie

Friese Poort en Friesland College willen samen volledig gaan fuseren. Dat is de eenduidige uitkomst van een verkenning naar de mogelijkheden van samenwerking. Nog dit jaar moet de fusie een feit zijn.

De fusie is volgens de scholen nodig om de gevolgen van krimp op te vangen. Ook zien de scholen allerlei mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Zo zouden werkgevers liever samenwerken met één instelling dan met twee verschillende scholen: één gezicht, één loket en één werkwijze verbetert de relatie met stagebedrijven. Door de fusie ontstaat een zeer grote school. Friese Poort heeft op dit moment zo’n 15.000 studenten, Friesland College zo’n 9.000.

Concurrentie

De situatie van twee scholen in een grote regio als Friesland gold lange tijd als een schoolvoorbeeld van gezonde concurrentie. De laatste jaren heeft Friese Poort veel marktaandeel in Friesland gewonnen ten opzichte van het Friesland College. Voorheen was Friesland College duidelijk groter dan het protestants-christelijke Friese Poort. Volgens Carlo Segers van het Friesland College is concurrentie echter geen goede manier om tot beter beroepsonderwijs te komen. Samenwerking is voor studenten, medewerkers en bedrijven beter dan ieder voor zich.

Identiteit

Na de verkenning van de afgelopen maanden – uitgevoerd door adviesbureau Turner – volgt nu een verdiepend vervolgonderzoek. Het gaat daarbij onder andere om de onderwijsvisie en het besturingsmodel. Ook het onderwerp ‘identiteit’ komt op de agenda. Friese Poort profileert zich nadrukkelijk als christelijk-geïnspireerde school. De school noemt zich een ‘waardengedreven organisatie die studenten inspireert en ondersteunt op hun persoonlijke reis’. Friesland College is van oudsher een openbare school. In het nabije verleden heeft de school, niet altijd even succesvol, geëxperimenteerd met vormen van praktijkgestuurd onderwijs. Het is interessant om te zien voor welke identiteit de nieuwe school gaat kiezen. Naast vakmanschap is persoonlijke ontwikkeling volgens beide scholen cruciaal.

Route

Het is de bedoeling het vervolgonderzoek dit najaar af te ronden. Beide scholen willen nog dit jaar een ‘bestuurlijke fusie’ aangaan. In aanloop daar naartoe heeft bestuurder Frank van Hout (Friesland College) onlangs al zijn afscheid per 1 september 2021 aangekondigd. In 2022 zou de institutionele fusie tussen beide scholen moeten worden afgerond.

Lees het persbericht van de Friese scholen

Lees ook: Friesland College en ROC Friese Poort: fusie in Friesland?