Friesland College en ROC Friese Poort: fusie in Friesland?

De twee grote Friese mbo-scholen, het Friesland College en ROC Friese Poort, gaan misschien fuseren. De komende maanden voeren beide scholen een vooronderzoek uit naar ‘verregaande samenwerking’.

De bestuurders van beide scholen, Remco Meijerink (Friese Poort) en Frank van Hout (Friesland College), hebben de afgelopen tijd verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking. Dat heeft geleid tot de gezamenlijke conclusie dat het zinvol is om nader onderzoek te doen naar een gewenste vorm van samenwerking. Of dit de eerste stap is op weg naar een fusie moet voor de zomer duidelijk worden.

Uitdagingen

Als reden voor het onderzoek verwijzen beide scholen naar de ‘stevige uitdagingen’ waar het mbo voor staat. Het gaat dan in de eerste plaats om de verwachte krimp van het aantal mbo-studenten, waardoor het lastig is een breed opleidingenaanbod in stand te houden. Daarnaast zien beide scholen een groeiende noodzaak om het beroepsonderwijs meer flexibel in te richten. Contacten met werkgevers zijn daarvoor cruciaal. Maar volgens beide scholen neemt het begrip in de regio af voor het naast elkaar bestaan van twee scholen met grotendeels hetzelfde opleidingsaanbod.

Herbezinning

De tijd is daarom rijp voor een fundamentele herbezinning. De hoofdconclusie lijkt al te zijn getrokken: door meer samen te werken kunnen beide scholen de uitdagingen beter het hoofd bieden. Bestuurders en toezichthouders zijn het erover eens dat de samenwerking verder onderzocht moet worden. Volgens een bericht van beide scholen moet het vooronderzoek antwoord geven op drie vragen:

  1. in hoeverre is samenwerking tussen beide instellingen gewenst en wat zijn de voordelen?
  2. wat is de meest geëigende samenwerkingsvorm?
  3. wat is het transitiepad om tot samenwerking te komen?

Naar verwachting worden de uitkomsten van het vooronderzoek voor de zomer bekend . Op basis daarvan zullen vervolgstappen worden gezet.

Lees het officiële bericht van beide scholen

Lees ook: Twee fusies in het mbo op de valreep goedgekeurd