Twee fusies in het mbo op de valreep goedgekeurd

Minister Van Engelshoven keurt twee fusies in het mbo goed. Het ROC van Flevoland en het ROC van Amsterdam gaan een bestuurlijke fusie aan. Ook gaan drie groene mbo-scholen volgend jaar een volledige (bestuurlijke en institutionele) fusie aan.

Het hing al langer in de lucht, maar de definitieve goedkeuring liet nog op zich wachten. Op de valreep heeft minister Van Engelshoven nu toch besloten de bestuurlijke fusie tussen het ROC van Amsterdam en dat van ROC Flevoland goed te keuren. Vanaf 1 januari 2021, dus over een week, gaat de fusie in. Volgens de toelichting van minister Van Engelshoven is de al langer bestaande samenwerking tussen Flevoland en Amsterdam belangrijk geweest voor het in stand houden van een gevarieerd aanbod van mbo-opleidingen in Flevoland. Afwijzen van de fusie zou volgens de Commissie Macodoelmatigheid, die de minister adviseert over voorgenomen fusies, het ROC van Flevoland weer in de problemen brengen. Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid.

Kleinschalig

Door de fusie is het bestuur straks verantwoordelijk voor het onderwijs aan zo’n 36.000 studenten. In de toelichting wijst de minister erop dat de beide scholen de afgelopen jaren hebben aangetoond het onderwijs kleinschalig en met oog voor de menselijke maat te kunnen organiseren. Sinds 2012 werken beide scholen volgens het principe ‘klein binnen groot’. Het onderwijs wordt verzorgd in aparte mbo-colleges, waarbinnen zelfstandige onderwijsteams de basis vormen. Bij het besluit om de fusie goed te keuren is ook belangrijk dat er zowel intern als extern steun voor is.

Groene fusie

Tegelijkertijd stemt de minister ook in met een megafusie in het groene onderwijs. In april maakten het Wellantcollege, Citaverde en Helicon bekend vanaf 1 januari 2021 samen te willen gaan. De drie scholen bedienen straks een derde van alle groene mbo-studenten. Zij bestrijken ook een regio die ongeveer een derde van Nederland omvat: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. De drie scholen verzorgen straks onderwijs voor zo’n 9.000 mbo-studenten, naast ook 12.000 vmbo-leerlingen.

Systeemschool

Volgens de toelichting van minister Van Engelshoven kan de groene fusieschool uitgroeien tot een ‘systeemschool’ met een dragende functie voor het groene onderwijs. De drie scholen hebben de verwachting dat een fusie mogelijkheden biedt om efficiënter te werken. De hierdoor vrijkomende middelen zijn beschikbaar voor investeringen in onderwijs. Ook hier is het voornemen het onderwijs kleinschalig te blijven aanbieden. Het is de bedoeling de huidige kleinschalige onderwijslocaties te behouden.

Sectoraal

De drie groene mbo-scholen hebben ook onderzocht of een regionale fusie met een mbo-school mogelijk was. Zo’n samenwerking wordt op dit moment voorbereid in Noord-Holland, waar het Clusius College (groen) en het ROC Kop van Noord-Holland samen willen gaan. Wellant, Helicon en Citaverde geven echter de voorkeur aan een krachtenbundeling binnen de eigen groene sector. Zo kunnen gespecialiseerde opleidingen het beste in stand gehouden worden. Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid over de fusie van de drie groene mbo-scholen.

Menselijke maat

Minister Van Engelshoven verwacht de komende tijd nog meer fusies in het mbo. Bij de beoordeling van aanvragen is voor haar ‘de menselijke maat’ een cruciaal element. Studenten moeten zich thuis kunnen voelen op school. Die kleinschaligheid biedt de beste bescherming tegen studievertraging of schooluitval. Verder vindt de minister het ook van belang dat de optelsom van fusies leidt tot een evenwichtige spreiding van het onderwijs over de regio’s. Zo’n spreiding is cruciaal voor de economische ontwikkeling van regio’s.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven over de twee fusies

Lees ook: Drie groene mbo-scholen willen dit jaar fuseren