Friese mbo-scholen kiezen definitief voor fusie

Een krachtenbundeling van ROC Friese Poort en Friesland College biedt het middelbaar beroepsonderwijs in Friesland een goed perspectief, zo blijkt uit onderzoek. Op basis hiervan kiezen beide scholen definitief voor een volledige fusie. Minister Dijkgraaf moet de fusie nog wel goedkeuren.

De fusie van ROC Friese Poort en het Friesland College is weer een stap dichterbij. De afgelopen maanden hebben diverse werkgroepen onderzocht welke perspectieven samenwerking biedt. Een Fusie Effect Rapportage laat zien dat er goede kansen liggen voor studenten, medewerkers en werkgevers om een krachtige nieuwe school neer te zetten. Op basis hiervan hebben de toezichthouders van beide scholen het fusiebesluit goedgekeurd. Ook de ondernemings- en studentenraden van beide instellingen stemmen in met de fusie. Het laatste woord is nu aan minister Dijkgraaf. Die vraagt daarvoor advies aan de Commissie Macrodoelmatigheid mbo. De scholen hopen dat een bestuurlijke fusie mogelijk is per 1 januari 2023. Vanaf 1 augustus 2023 zouden de scholen dan volledig samengaan.

Concurrentie

Volgens de beide scholen past in de huidige tijd concurrentie niet goed meer bij het onderwijs. De nieuwe school wil gaan werken met zes mbo-colleges. Deze zullen zijn gevestigd in Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk, Leeuwarden en Dokkum. Ook kleine en relatief dure opleidingen zal de school blijven aanbieden. De school blijft werken met overzichtelijke eenheden, zodat iedereen zich thuis kan voelen.  De scholen vinden het belangrijk dat jongeren niet te ver hoeven reizen om hun opleiding te volgen.

Mijlpaal

Het indienen van het fusieverzoek bij de minister van onderwijs is volgens de beide Friese scholen een belangrijke mijlpaal. Als de minister zijn goedkeuring geeft ontstaat een grote school. met zo’n 24.000 studenten. Friese Poort heeft er nu ongeveer 15.000, het Friesland College 9.000.

Lees ook: Friesland College en ROC Friese Poort: fusie vanaf augustus 2023