Friese mbo-scholen zien af van inburgering

De twee Friese mbo-scholen, Friese Poort en Friesland College, hebben besloten niet mee te doen aan de aanbesteding van nieuwe inburgeringsklussen. De prijs die gemeenten willen betalen voor de cursussen is volgens de mbo-scholen te laag.

Dat schrijven de twee Friese mbo-scholen in een brief aan de Friese gemeenten. De mbo-scholen vinden het budget dat de gemeenten beschikbaar stellen veel te laag. Het gaat om een bedrag van 10.000 euro per inburgeraar. Afgelopen november hebben de twee scholen de kwestie voorgelegd aan de rechter. Die is echter niet van mening dat gemeenten een hoger bedrag moeten betalen. Om die reden hebben de scholen besloten zich niet in te schrijven voor de aanbesteding.

Zwolle

Sinds 1 januari van dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Het is een taak van de gemeenten om onderwijspartners te selecteren die de inburgeringscursussen verzorgen. Veel mbo-scholen zouden graag de vaste partner worden van gemeenten. Met langjarige contracten kunnen mbo-scholen investeren in goede inburgeringscursussen. Maar in veel regio’s is er gedoe over de prijs die gemeenten willen betalen. Ook in de regio Zwolle heeft hierover een rechtszaak gediend. De rechter stelde ook hier de gemeenten in het gelijk.

Onderwijsroute

De Friese mbo-scholen zijn nog wel in de markt voor de zogenaamde ‘onderwijsroute’. Het gaat hier inburgeringscursussen voor jonge, kansrijke nieuwkomers, die de potentie hebben om door te stromen naar een reguliere mbo-opleiding. Onlangs heeft het Rijk voor deze groep inburgeraars extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee zijn gemeenten in staat een marktconforme prijs aan mbo-scholen te betalen. Voor de minder kansrijke inburgeraars is er echter geen extra geld beschikbaar. Als de mbo-scholen afhaken, moet de gemeente een contract sluiten met andere, private aanbieders van inburgeringscursussen.

Lees ook: Deltion ruziet met gemeente Zwolle over kosten van inburgering