Inburgering: extra budget voor onderwijsroute

Het kabinet stelt voor 2022 en 2023 extra geld beschikbaar voor de zogenaamde onderwijsroute. Met het budget kunnen gemeenten inburgeraars voorbereiden op een mbo-opleiding.

Dat is de uitkomst van overleg tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en het Rijk. Eerder dit jaar was gebleken dat gemeenten te weinig budget krijgen om kansrijke inburgeraars de ‘onderwijsroute’ aan te bieden. In deze onderwijsroute volgen jonge inburgeraars een opleidingstraject als voorbereiding op een mbo-opleiding. Onderzoek van AEF toonde aan dat een reële prijs voor zo’n budget ongeveer € 17.000 is. Het ministerie van Sociale Zaken ging tot nu toe uit van een prijs van € 10.000.

Korte termijn

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma dat er voor de korte termijn een werkbare oplossing is gevonden. Centrumgemeenten ontvangen in de jaren 2022 en 2023 in totaal 24 miljoen euro extra om de onderwijsroute te kunnen inkopen. In ruil daarvoor zetten gemeenten en scholen zich maximaal in om een landelijk dekkend aanbod van onderwijsroutes tot stand te brengen. De inkoop van deze opleidingstrajecten verliep tot nu toe zeer moeizaam, omdat gemeenten over te weinig budget beschikten.

Lange termijn

Voor de lange termijn wil staatssecretaris Wiersma onderzoeken of het verzorgen van de onderwijsroute een wettelijke taak moet worden van de publiek gefinancierde mbo-scholen. Uitgangspunt in het nieuwe inburgeringsstelsel is dat gemeenten een regierol hebben. Duurzame relaties tussen gemeenten en mbo-scholen kunnen de kwaliteit van de inburgering ten goede komen. Het is aan een nieuw kabinet, aldus Wiersma, hier knopen over door te hakken. Daarbij zal ook gekeken moeten worden of het budget voor de onderwijsroute structureel omhoog moet.

Lees hier de brief van staatssecretaris Wiersma

Lees ook: Kosten onderwijsroute hoger dan verwacht