Fusie Regio College en Horizon College vertraagd

Regio College en Horizon College nemen meer tijd om de hun fusie voor te bereiden. Het voornemen om al in 2022 formeel te fuseren is verlaten.

De beide scholen geven aan dat nog steeds het doel is op termijn te fuseren: ‘We willen uiteindelijk dat doel bereiken, dat staat als een paal boven water. We zijn overtuigd dat dit het beste is voor het MBO-onderwijs in ons gebied.’

Bottom up

In een gezamenlijk bericht maken beide scholen bekend dat veel medewerkers met enthousiasme aan de slag zijn om tot één school te komen. Er worden grote stappen gezet in de richting van gezamenlijk onderwijs. Maar de afgelopen maanden is ook duidelijk geworden dat een fusie niet geforceerd kan worden. De scholen willen daarom meer kiezen voor een bottom-up benadering.

Geen nieuwe datum

De beide scholen spreken nu over een organische aanpak. In nauw overleg met de medezeggenschapsorganisaties en de raden van toezicht wordt geleidelijk gewerkt aan meer samenwerking. De scholen halen de druk van de ketel: ze maken geen nieuwe fusiedatum bekend. De komende maanden willen de scholen hiervoor een plan maken. Maar een fusie blijft wel het einddoel: ‘Een fusie van onze scholen blijft, ondanks de andere aanpak, het einddoel waar we met veel enthousiasme naartoe werken’, aldus het bericht van beide scholen.

Lees ook: Horizon College en Regio willen fuseren