Horizon College en Regio College willen fuseren

Het Horizon College (Alkmaar) en het Regio College (Zaandam) hebben de ambitie om op korte termijn te fuseren. Door samen te gaan hopen de scholen het onderwijs te kunnen versterken. De komende tijd wordt een fusieplan opgesteld.

En nog een fusie in Noord-Holland! Kort nadat ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College bekendmaakten samen te willen gaan, maken nu het Regio College en het Horizon College hun ‘verloving’ openbaar. Het is niet voor het eerst dat beide scholen, die voor een groot deel in hetzelfde werkgebied actief zijn, nadenken over een fusie. Onlangs openden de twee scholen al een gezamenlijk gebouw in Purmerend. Het Regio College heeft naast de hoofdzetel Zaandam verder locaties in Koog aan de Zaan, Edam en Heerhugowaard, terwijl het Horizon College naast de hoofdlocatie Alkmaar in Hoorn en Purmerend actief is. Het Horizon College is met 12.000 studenten ongeveer twee keer zo groot als het Regio College. Samen hebben de scholen meer dan 17.000 studenten en zo’n 1.800 medewerkers.

Verloving

Beide scholen hebben de laatste tijd verkennende gesprekken gevoerd. Die hebben geleid tot de conclusie dat een samengaan veel kansen biedt. Omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt steeds sneller gaan, voelen de scholen de noodzaak hun onderwijs te vernieuwen. Anja Grootoonk van het Horizon College: ‘We hebben de ambitie om aantrekkelijk en vooruitstrevend onderwijs te verzorgen voor de regio. Ons uitgangspunt is dat er veel positieve energie in deze ambitie én onze mensen zit. En dat we deze ambitie met gebundelde krachten in één school beter kunnen waarmaken. Het resultaat van de gesprekken wordt door beide directieteams volledig gedragen. Kort gezegd gaat onze ‘verkering’ een volgende fase in en bereiden we onze ‘verloving’ voor.’

Studenten

Bernard Fransen van het Regio College ziet kansen voor studenten: ‘We willen studenten de beste kansen en nieuwste opleidingen bieden. We willen bedrijven en instellingen verder helpen met hun vraag naar goed opgeleid personeel. We willen onderwijs dat aansluit en liever nog vooroploopt bij wat nodig is en mogelijk kan worden in de regio. Dat kunnen we beter samen oppakken dan afzonderlijk.’

Medezeggenschap

Het fusieplan is al besproken met de ondernemingsraden en studentenraden. Bernard Fransen: ‘We hebben actief tegenspraak met onze medezeggenschap georganiseerd en komen nu tot een breed gedragen conclusie. De ondernemingsraden benadrukken de zorg voor onze medewerkers en de continuïteit van de scholen tijdens het fusieproces. De studentenraden pleiten voor een stevige plek van studentenmedezeggenschap in de nieuwe organisatie, met aandacht voor de lokale situatie. Waardevolle feedback die we gaan gebruiken bij het fusieplan.’

Intentieverklaring

De scholen benadrukken dat er geen financiële noodzaak voor het samengaan is: de fusie is geen bezuinigingsoperatie. Wat de fusie betekent voor de medewerkers wordt met de ondernemingsraden afgestemd. In het fusieplan wordt een tijdpad gegeven; hieruit moet duidelijk worden welke stappen op welk moment genomen worden. De eerste stap zal het opstellen van een intentieverklaring zijn. Deze moet voor de jaarwisseling gereed zijn.

Lees ook: Kop van Noord-Holland en Clusius willen fuseren