Kop van Noord-Holland en Clusius College willen fuseren

De besturen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College zijn van plan op korte termijn te fuseren. Het doel: in de regio Noord-Holland een kleinschalig onderwijsaanbod in stand houden.

Aanleiding voor het fusieplan zijn vooral demografische ontwikkelingen. Naar verwachting daalt het aantal jongeren in de regio de komende jaren met zo’n 10 tot 25 procent. Voor beide scholen zal het hierdoor moeilijk worden een breed onderwijsaanbod in stand te houden. Door samen te gaan, hopen beide scholen sterker te staan. Als de fusie een feit is, ontstaat er een school met zo’n 1.200 medewerkers en 10.000 studenten.

Groen onderwijs

Als het Clusius College inderdaad fuseert met het ROC Kop van Noord-Holland verdwijnt opnieuw een groene mbo-school. Eerder dit jaar maakten het Wellantcollege, CITAVERDE en Helicon bekend vanaf 1 januari 2021 samen te willen gaan. In het recente verleden gingen ook AOC Oost en De Groene Welle samen (in het Zone.College) en droeg Lentiz (zuidwest Nederland) zijn onderwijstaken over aan andere scholen. Enkele jaren geleden werd in een Ontwikkelagenda Groen Onderwijs deze fusiegolf al aangekondigd.

Kleinschalig onderwijs

Beide scholen benadrukken dat door de fusie geen onderwijsmoloch zal ontstaan. De fusie moet de scholen juist in staat stellen een kleinschalig onderwijsaanbod te behouden. In het Noordhollands Dagblad zegt Rien van Tilburg (Clusius College) hierover: ‘Uitgangspunt is dat we al onze huidige locaties behouden. Méér zullen het er niet worden, maar minder willen we beslist niet. Ik verwacht zeker dat wij de eerste vijf tot tien jaar op de huidige voet kunnen doorgaan. Dankzij de fusie.’ Ook de beide centrale afdelingen, in Alkmaar en Den Helder, blijven bestaan, zo is de bedoeling. Wel zullen er nieuwe bestuurders komen, want Aad de Wit (voorzitter van het ROC Kop van Noord-Holland) en Rien van Tilburg (voorzitter Clusius College) gaan volgend jaar met pensioen.

Voorstel

In de afgelopen periode hebben de bestuurders van beide scholen intensief met elkaar gesproken. De komende tijd gaan de scholen een concreet fusievoorstel uitwerken. Dat voorstel wordt dan voorgelegd aan de ondernemingsraden van beide instellingen. Ook zal de Commissie Macrodoelmatigheid over het fusieplan een advies uitbrengen. Dit advies wordt voorgelegd aan de minister van Onderwijs. Voordat de fusie een feit is, moet er dus nog wel het een en ander gebeuren. De planning van beide scholen is om per 1 januari 2022 samen te gaan.

Foto: Aad de Wit, Gerard Oud, Rien van Tilburg (Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland)