Groen onderwijs niet op achterstand

Er is geen sprake van een achterstand van het groene onderwijs ten opzichte van het reguliere mbo. Minister Bussemaker ziet dan ook geen reden om het groene onderwijs extra tegemoet te komen.

Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat het groene onderwijs de afgelopen jaren relatief ruimhartig gefinancierd is. In de periode 2004-2015 was de bekostiging per student in het groene onderwijs ongeveer € 1.000 per jaar hoger dan in het reguliere mbo. Vanaf 2016 zal, door het wegvallen van extra gelden bij de AOC’s, de bekostiging bij het groene onderwijs grosso modo vergelijkbaar zijn met die van de andere mbo-opleidingen. Deze relatieve achteruitgang bij de AOC’s is lastig voor de groene scholen, maar er is geen sprake van een ‘onbeheersbare daling’, zoals CDA-woordvoerder Michel Rog stelt.

Naar OCW?
Volgens Paul van Meenen (D66) zou het groene onderwijs in de toekomst graag onder het ministerie van OCW gaan vallen. D66 roept dan ook op om de verantwoordelijkheid voor het groene onderwijs over te hevelen van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs. Volgens minister Bussemaker blijkt uit onderzoek dat de aparte positionering van het groene onderwijs voor- en nadelen heeft. Zij pleit nu niet voor institutionele wijzigingen, maar voor verder investeren in de goede samenwerking.

Lees ook: Groen mbo slaat alarm