Groen mbo slaat alarm

Scholen in het groene mbo-onderwijs krijgen vanaf 2016 per leerling € 1.000 minder per jaar dan het reguliere mbo-onderwijs. De AOC Raad gaat hier niet mee akkoord.

Binnen het groene mbo bestaat al langer onvrede over de ongelijke bekostiging met het overige mbo. Bij de Algemene Beschouwingen van vorig jaar was de bekostiging van het groene onderwijs ook al een thema. Toen werd door een succesvolle politieke lobby op het nippertje voorkomen dat de groene scholen een extra bezuiniging kregen van 2% op de leerlingenbekostiging. Op verzoek van de Tweede Kamer is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het groene onderwijs, dat bekostigd wordt via het ministerie van Economische Zaken, en het via het ministerie van Onderwijs bekostigde onderwijs. Er liggen nu een aantal fraaie rapporten, maar de groene scholen zijn nog niet tevreden. Weliswaar is de korting van 2% definitief van de baan, maar er is nog een ander – veel groter – financieel probleem.

Groene Plus
Door het wegvallen van de tijdelijke ‘Groene Plus’-gelden zou het groene onderwijs in totaal € 28 miljoen euro minder per jaar krijgen. Deze gelden, die vooral worden ingezet voor praktijkleren, vervallen per 1 januari 2016. Hierdoor zou er voor een leerling op een groene mbo-school per jaar zo’n € 1.000 minder beschikbaar zijn dan voor een leerlingen op een andere mbo-opleiding. De AOC Raad, de belangenbehartiger van de groene mbo-scholen, gaat hier niet mee akkoord. ‘Onze leerlingen mogen niet de dupe worden van een financieel probleem bij het ministerie van EZ’, zegt Jan-Pieter Janssen, voorzitter van de AOC Raad.

Hoop
De groene scholen hebben ook dit jaar hun hoop gevestigd op de politiek. Bij de Algemene Beschouwingen vroeg Arie Slob (ChristenUnie) aandacht voor de problemen van het groene onderwijs. Diederik Samsom (PvdA) toonde zich gevoelig voor zijn argumenten. Als dit alles geen effect heeft, zal het groene onderwijs zich beraden op nadere protesten. Misschien trekken binnenkort tractoren met groene onderwijsbestuurders op weg naar Den Haag.

Wordt vervolgd.