‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het PvdA-Kamerlid Van den Hul naar aanleiding van een artikel in Het Parool.

De minister sluit daarmee aan bij de reactie van ROC TOP zelf op het artikel in Het Parool. In deze reactie, te vinden op de website van de school, neemt het College van Bestuur ‘ferm’ afstand van de inhoud van het artikel. Volgens de reactie, ondertekend door de OR, de Studentenraad en het management, vernieuwt de school om het onderwijs te verbeteren. Meer persoonlijke aandacht voor studenten staat daarbij centraal.

Heldere visie
In het artikel, dat op zaterdag 23 juni in Het Parool verscheen, werd gemeld dat de Amsterdamse school in grote financiële problemen zou verkeren door teruglopende studentenaantallen. Er zou onrust zijn omdat in 2018 een miljoenentekort zou dreigen. In de reactie van ROC TOP wordt erkend dat vernieuwing ook onrust met zich mee brengt en dat de Inspectie op onderdelen – met name op het punt van examinering – verbeteringen van ROC TOP vraagt. Maar volgens de Inspectie heeft de school een heldere visie en is duidelijk waar het met het onderwijsprogramma naar toe gaat.

Concurrentieslag
Minister Van Engelshoven voegt er aan toe dat er naar haar opvatting geen sprake is van een concurrentieslag met het ROC van Amsterdam. Beide scholen werken de laatste tijd juist goed samen in het kader van de Amsterdamse MBO-agenda. Nog meer samenwerking is niet nodig, schrijft de minister. Naar aanleiding van een helder advies van de Commissie Macrodoelmatigheid hebben de scholen recent goede afspraken gemaakt over een doelmatig onderwijsaanbod in de regio Groot Amsterdam: ROC TOP bouwt de activiteiten in Almere af en concentreert zich in Amsterdam.

Lees de antwoorden van minister Van Engelshoven

Lees ook: ROC TOP concentreert zich in Amsterdam