Geen draagvlak voor verplicht bestuursmodel

Onder mbo-scholen, docenten en studenten bestaat geen draagvlak voor het verplicht opleggen van een nieuw bestuursmodel. Dat werd duidelijk tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De hoorzitting werd georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs naar aanleiding van de brief van minister Bussemaker over ‘De menselijke maat in het mbo’. Alle aanwezigen waren het erover eens dat kleinschalig onderwijs goed is, maar dat het aan de scholen zelf is om te bepalen hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Het model ‘gemeenschap van mbo-colleges’ is niet meer dan een optie waar scholen voor kunnen kiezen.

Samenwerkingsschool
Volgens Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, is het een goede zaak dat scholen de mogelijkheid krijgen nieuwe bestuursmodellen te kiezen. Hij wees daarbij in het bijzonder op de ‘samenwerkingsschool’, een model waarbij meerdere scholen verantwoordelijk worden voor één opleiding. Dat ook de mogelijkheid van een ‘gemeenschap van mbo-colleges’ wordt gecreëerd vindt Van Zijl prima, zolang er maar geen sprake is van een verplichting.

Teams
Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo, betoogde dat scholen al veel doen om de menselijke maat in het onderwijs te realiseren: ‘Het onderwijs is steeds vaker in teams georganiseerd en deze aanpak werpt zijn vruchten af. De tevredenheid van studenten en medewerkers is gestegen, de examinering en diplomering zijn beter geworden.’

‘Bescherm kleine scholen’
Ineke van der Linden van ROC Top deelde met de Kamerleden haar zorgen over de tendens dat kleine scholen in de verdrukking komen. ROC Top, een mbo-school met 4.500 leerlingen, voelt zich in Almere en Amsterdam bedreigd door het ROC van Amsterdam (36.000 leerlingen). ‘Bescherm de kleine scholen, zorg dat we niet ten onder gaan in het krachtenveld’, zo riep zij de Kamerleden op.

Op woensdag 3 februari houdt de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Algemeen Overleg over governance in het mbo.