‘Geen monopolie in Zoetermeer’

Het ligt niet voor de hand dat één school verantwoordelijk wordt voor het mbo-onderwijs in Zoetermeer. Dat concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in haar tweede advies.

Het advies over het aanbod van mbo-opleidingen in Zoetermeer was vorig jaar aangevraagd door minister Bussemaker, mede namens het ROC Mondriaan (Den Haag) en het ID College (o.a. Gouda, Zoetermeer). Centrale vraag was welke scholen het mbo-onderwijs in Zoetermeer het beste kunnen verzorgen.

Verwevenheid
De commissie constateert dat er sprake is van een grote verwevenheid van het mbo-onderwijs in de regio Den Haag, Zoetermeer en Leiden. Van de 3.500 mbo-studenten uit Zoetermeer gaat de meerderheid (zo’n 70%) niet naar het ID College, maar naar een mbo-school buiten Zoetermeer, vooral naar het ROC Mondriaan of het ROC Leiden. De commissie ziet hier echter geen aanleiding in om het opleidingenaanbod in Zoetermeer uit te breiden. Studenten maken een eigen keuze tussen verschillende mbo-scholen, hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door de goede verbindingen in de regio.

Geen eiland
Om diezelfde reden ligt het volgens de commissie niet voor de hand dat er één mbo-school verantwoordelijk wordt voor al het mbo-onderwijs aan Zoetermeerse studenten. ‘Zoetermeer is geen eiland’, zo concludeert de commissie. Afstemming tussen de diverse mbo-scholen in de regio moet zorgen voor een doelmatig opleidingenaanbod.

Leiden
Op dit moment beoordeelt de commissie het opleidingenaanbod in Zoetermeer als doelmatig. Belangrijk hierbij is dat er goede afspraken zijn tussen ROC Mondriaan en het ID College. Ook na de aanstaande ontmanteling van ROC Leiden zullen er in de regio meerdere scholen actief blijven. Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid is er wel behoefte aan verbetering van opleidingen, in het bijzonder als het gaat om de in de regio sterk vertegenwoordigde ICT-sector.

Dit is het tweede advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo. Het eerste advies had betrekking op de opleidingen Vliegtuigonderhoud. Zie voor meer informatie: www.cmmbo.nl