‘Geen nieuwe opleiding hotelmanagement in Amsterdam’

In Amsterdam is geen ruimte voor een nieuwe opleiding hotelmanagement. Volgens de commissie macrodoelmatigheid mbo is het arbeidsmarktperspectief niet goed genoeg.

Op verzoek van het ROC van Amsterdam heeft de commissie macrodoelmatigheid zich gebogen over de opleidingen hotelmanagement in Amsterdam. Van oudsher biedt het ROC van Amsterdam de opleiding ‘Manager/ondernemer horeca’ aan. Sinds 2008 biedt daarnaast het kleine ROC TOP (of zijn voorganger) de opleiding ‘Facilitair leidinggevende’ voor de hotelbranche aan. Vanaf de start leek deze opleiding echter zeer sterk op de managementopleiding, vooral door de manier waarop de beroepspraktijkvorming werd ingevuld.

Onderscheid
Bij de herziening van de kwalificatiestructuur is het onderscheid tussen beide opleidingen aangescherpt. De herziene opleiding facilitair leidinggevende is sindsdien uitsluitend gericht op de facilitaire functie binnen bedrijven en instellingen. Omdat de Amsterdamse hotels die als leerbedrijf optreden voor deze facilitaire functie geen stageplaatsen hebben en juist wel voor de opleiding manager/ondernemer kiest ROC TOP ervoor de opleiding facilitair leidinggevende in te ruilen voor de opleiding manager/ondernemer. Dit voornemen was voor het ROC van Amsterdam reden om advies te vragen aan de commissie macrodoelmatigheid.

Complementair aanbod
De commissie constateert in het advies dat het arbeidsmarktperspectief van de opleiding manager/ondernemer horeca, ondanks de ruime beschikbaarheid van stageplaatsen, onder druk staat. Het is daarom nu niet verstandig een nieuwe opleiding hotelmanagement te starten. De commissie adviseert ROC TOP juist te blijven inzetten op de opleiding facilitair leidinggevende. In dat geval zouden beide scholen voor een complementair aanbod zorgen. ROC TOP zou de opleiding facilitair leidinggevende kunnen uitbouwen naar andere branches, bijvoorbeeld in de sector zorg en welzijn.

Gesprek
In een reactie geeft ROC TOP aan het advies van de commissie te willen overnemen, op voorwaarde dat de hotels waarmee de school nu samenwerkt erkend worden als leerbedrijven voor de opleiding ‘facilitair leidinggevende’. Ook geeft ROC TOP aan met het ROC van Amsterdam in gesprek te gaan over afstemming van het opleidingenaanbod. Een eerste gesprek heeft al plaatsgevonden, in september gaat het overleg verder.

Lees ook: ROC TOP wil dialoog met ROC van Flevoland