Geen schoolkosten voor studenten De Rooi Pannen

Studenten van scholengemeenschap De Rooi Pannen (mbo en vmbo) krijgen geen rekening voor schoolkosten meer. Kosten voor boeken, tablet en excursies worden voortaan door de school zelf betaald.

Volgens Tiny Pheninckx, voorzitter van De Rooi Pannen, kost dit de school jaarlijks ruim € 2 miljoen euro. Het ruimhartige gebaar van de Brabantse scholengemeenschap is mogelijk door de goede financiële positie van de school. In het Brabants Dagblad zegt Pheninckx: ‘Als je kinderen echt de kansen wil geven die ze verdienen, en je bent er toe in staat, moet je het doen. We willen niet dat potentiële leerlingen wegblijven vanwege de financiële thuissituatie.’ De schoolkosten op De Rooi Pannen bedroegen tot dusver per leerling ongeveer 300 euro per jaar.

Lovend
De Stichting Leergeld, die al langer ijvert voor het terugdringen van schoolkosten, is lovend. Directeur Gaby van den Biggelaar: ‘Hulde voor de Rooi Pannen. Zij zetten een belangrijke stap richting gratis onderwijs.’ Sommige scholen hekelen echter de actie van De Rooi Pannen. Cor van Gerven van het Koning Willem 1 College spreekt over ‘oneigenlijke concurrentie’. Door nieuwe leerlingen te lokken met gratis boeken, voelen andere scholen zich genoodzaakt hetzelfde te doen. Met als gevolg dat deze scholen moeten beknibbelen op de kwaliteit van het onderwijs.

Noodfonds
Of het initiatief van De Rooi Pannen daadwerkelijk navolging vindt bij andere scholen, is de vraag. De meeste mbo-scholen hebben een noodfonds voor leerlingen uit huishoudens met een laag inkomen. Minister Bussemaker stelde hiervoor onlangs extra geld beschikbaar.

Stagevergoeding
De Rooi Pannen komt tegelijkertijd ook minder positief in het nieuws. De mbo-school vraagt aan leerbedrijven die een stagiair krijgen een bijdrage van enkele honderden euro’s. Dit bedrag komt ten goede aan de school. Ook hierin wijkt De Rooi Pannen af van de norm. De MBO Raad is niet blij met de werkwijze van de school. Volgens de vereniging van mbo-scholen is al in 2007 afgesproken dat scholen geen geld vragen aan leerbedrijven. ‘Scholen vinden het niet legitiem om geld te vragen voor een wettelijke taak. Het bedrijfsleven mag uiteraard wel vrijwillig investeren in de school, maar dit moet niet worden gekoppeld aan de stage.’

Lees ook: Scholen krijgen fonds voor tegemoetkoming schoolkosten