‘Scholen krijgen fonds voor tegemoetkoming schoolkosten’

Als het aan minister Bussemaker ligt krijgen mbo-scholen in de toekomst structureel middelen voor een fonds waar minderjarige leerlingen een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor hoge schoolkosten. Maar het definitieve besluit hierover laat zij aan haar opvolger.

Sinds het schooljaar 2016/2017 krijgen de mbo-scholen al jaarlijks een budget van € 10 miljoen om minderjarige leerlingen tegemoet te komen bij hoge schoolkosten. Deze leerlingen van 16 of 17 jaar kunnen nog geen beroep doen op studiefinanciering, terwijl ze vaak wel voor hoge kosten staan. Op basis van de eerste ervaringen met deze tijdelijke regeling stelt minister Bussemaker voor in de toekomst scholen een structureel budget te geven waarmee zij een eigen fonds kunnen voeden. Met zo’n fonds kunnen scholen maatwerkoplossingen bieden voor leerlingen voor wie de schoolkosten een probleem zijn. Een schoolfonds is een betere oplossing dan een landelijke regeling, zo meent de minister.

Onderuitputting
De keuze voor een schoolfonds is mede gebaseerd op een evaluatie van de tijdelijke regeling die sinds 2016 van kracht is. Deze regeling is scholen en leerlingen over het algemeen goed bevallen, zo blijkt uit de evaluatie. Opvallend is dat van het in het schooljaar 2016/2017 beschikbare budget van € 10 miljoen slechts ongeveer een kwart is uitgegeven. Deze onderuitputting van het budget kan te maken hebben met het late moment waarop de regeling werd ingevoerd. De communicatie over de regeling is daardoor niet optimaal verlopen.

OV-kaart
In een brief aan de Kamer wijst minister Bussemaker op de rol die studentenraden kunnen spelen. Zij kunnen mede bepalen op welke manier het fonds wordt ingezet. Zij kunnen bijvoorbeeld eisen dat niet-bestede middelen beschikbaar blijven voor het fonds. In de brief wijst de minister ook nog eens op de invoering van de OV-studentenkaart voor minderjarige mbo’ers. Hierdoor zijn de schoolkosten van veel minderjarige mbo-leerlingen sterk afgenomen.

Lees ook: Netwerkgroep schoolkosten maakt vliegende start

Geplaatst op 28 augustus 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]