Gegevens JOB-monitor niet meer beschikbaar voor Keuzegids

Er verschijnt dit jaar geen Keuzegids mbo. JOB stelt de data uit de tweejaarlijkse monitor niet ter beschikking.

JOB is al langer ontevreden over de manier waarop de Keuzegids gebruikmaakt van de resultaten van de JOB-monitor. Elke twee jaar organiseert de jongerenorganisatie beroepsonderwijs een grootschalig tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Volgens JOB is deze enquête bedoeld om studentenraden en scholen handvatten te geven om het onderwijs te verbeteren. Dat de Keuzegids mbo deze data ook gebruikt om jaarlijks ranglijsten op te stellen, past volgens JOB niet bij de doelstelling van de monitor. Ook scholen – met name als zij onderaan de lijst bungelen – maken bezwaar tegen de ranglijsten. Om die reden heeft JOB besloten de data van het laatste onderzoek (2022) niet meer ter beschikking te stellen.

Visie

Op de website van JOBmbo valt te lezen: ‘In de afgelopen jaren heeft JOB meerdere malen aangegeven dat de manier waarop Keuzegids de data gebruikt niet in lijn is met de doelstelling van de JOB-monitor. In een recent gesprek gaf Keuzegids aan dat zij niet van plan zijn af te wijken van deze ranglijsten, omdat dit een belangrijk onderdeel is van hun visie. Dit heeft JOBmbo ertoe doen besluiten de data van de JOB-monitor niet langer te delen met Keuzegids.’

Kansengelijkheid

Volgens de Keuzegids mbo komt door het besluit van JOB de kansengelijkheid van jongeren in het gevaar. Volgens Julia van Steennis, redacteur van de Keuzegids, hebben vooral jongeren uit minder kansrijke gezinnen vaak weinig informatie over de kwaliteit van opleidingen. Van Steennis: ´Het studiekeuzemoment is een van de momenten in de schoolloopbaan waarop kansenongelijkheid het meest tot uiting komt. Des te belangrijker is het om informatie over de kwaliteit van scholen en opleidingen beschikbaar te maken, zodat jongeren een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Dit geldt in het bijzonder voor het mbo.’

Onnodig

Volgens JOB zijn de zorgen van de Keuzegids echter onnodig: ’Voor aankomende studenten zijn er voldoende manieren om een goede afweging tussen instellingen en opleidingen te maken. Zo kunnen zij websites als jobmonitorresultaten.nl of Studie in Cijfers raadplegen. In tegenstelling tot de Keuzegids zijn deze platforms gratis en dus toegankelijk voor iedereen. Daarnaast doen middelbare scholen en mbo-instellingen hun uiterste best om studenten zo goed mogelijk te informeren.’

December 2023

Het gevolg van het besluit van JOB is dat er dit jaar geen Keuzegids mbo verschijnt. Een nieuwe editie wordt pas voor december 2023 aangekondigd. De Keuzegids overweegt op dit moment als alternatief voor de JOB-monitor zelf een enquête onder studenten uit te zetten.

Lees hier het persbericht van Keuzegids mbo

Lees ook: Studenten hebben kritiek op keuzegids