Gelijke kansen centraal thema bij mbo-diner

Tijdens het mbo-diner, de feestelijke opening van het mbo-schooljaar, was ‘gelijke kansen’ het meest besproken thema. Hoe voorkom je ‘gescheiden werelden’?

Het diner werd geopend door Ton Heerts, de kersverse voorzitter van de MBO Raad. ‘Als het mbo je niet raakt, heb je niets met de samenleving’, hield hij zijn gehoor voor. Volgens Heerts is het de taak van de scholen studenten weerbaar te maken voor de toekomst: ‘Investeren in onderwijs, is wat de samenleving wil.’

Hulpbronnen
Vervolgens verzorgde gastspreker Kim Putters een college over de diverse hulpbronnen die mensen nodig hebben om maatschappelijk succesvol te zijn. De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau legde een volle zaal uit dat er meerdere hulpbronnen zijn te onderscheiden: persoonlijk, economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Zijn grote punt is dat deze hulpbronnen ongelijk verdeeld zijn. Het is de taak van het onderwijs, in het bijzonder de docent, iets aan deze ongelijkheid te doen.

Soepele overgangen
Minister Bussemaker, de hele dag al op reis om op diverse plekken het schooljaar te openen, betoogde dat het onderwijs iets kan doen aan deze ongelijke kansen. Volgens de minister kan dat door te werken aan stimulerend onderwijs, soepele overgangen en sterke netwerken. Om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren stelt het ministerie het komende jaar 7,5 miljoen euro beschikbaar. Scholen moeten er hard aan werken om doorstroom mogelijk te maken. Gebeurt dat niet, ‘dan creëren we vanzelf gescheiden werelden’, aldus de minister.

Lees hier de volledige speech die minister Bussemaker hield bij de opening van het mbo-jaar.