Gemeenschap van mbo-colleges als optie

Het model ‘gemeenschap van mbo-colleges’ kunnen scholen hanteren om tot kleinschalig onderwijs te komen. Van een wettelijke verplichting voor één bestuursmodel kan volgens de scholen echter geen sprake zijn.

Dat schrijft de MBO Raad in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De brief, mede ondertekend door vertegenwoordigers van studenten, toezichthouders en ondernemingsraden, is een vervolg op de brief van 10 december en dient als voorbereiding voor een Kamerdebat dat op woensdag 3 februari plaatsvindt.

Menselijke maat
De briefschrijvers benadrukken het belang van de menselijke maat in het mbo. Binnen de scholen zijn de onderwijsteams ervoor verantwoordelijk om leerlingen een overzichtelijke en stimulerende leeromgeving te bieden. Op die manier hebben veel scholen al ‘klein binnen groot’ georganiseerd. De scholen zeggen in de brief toe dat zij met studentenraden en ondernemingsraden zullen stilstaan bij de vormgeving van kleinschalige leeromgevingen. Zo nodig worden daar nog aanvullende niet-vrijblijvende afspraken over gemaakt.

Samenwerkingsschool
Het is de bedoeling dat naast de ‘gemeenschap van mbo-colleges’ ook het model van de samenwerkingsschool wettelijk mogelijk wordt gemaakt. De scholen zeggen in de brief toe dat zij een nieuw bestuursmodel pas zullen toepassen na overleg met de medezeggenschapsorganen over de financiële en organisatorische consequenties.

Op donderdag 28 januari vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over bestuursmodellen in het mbo.