Gemeente Boxtel schiet bij in schoolkosten

De gemeente Boxtel schiet minderjarige mbo’ers waarvan de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen te hulp. De Brabantse gemeente is bereid deze leerlingen maximaal 800 euro per jaar uit te keren.

Het gaat om mbo-studenten van onder de achttien jaar, van wie de ouders niet genoeg geld hebben om de schoolkosten te betalen, zo meldt het Brabants Dagblad. De Boxtelse regeling werd eind juli vastgesteld en gaat per direct in. ‘Financiële omstandigheden mogen nooit een belemmering zijn om onderwijs te volgen’, zegt Bart Louwers, raadslid namens D66 in de gemeente Boxtel. ‘We moeten iedereen gelijke kansen bieden.’

Dupe
De gemeente besloot tot deze regeling, omdat vorig jaar de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is komen te vervallen. Vooral zestien- en zeventienjarige mbo’ers zijn hier de dupe van. Zij zijn te jong voor de Wet studiefinanciering. Met de tegemoetkoming speelt de gemeente in op de veranderde landelijke regelgeving. Eerder al gaf ook minister Bussemaker van OCW aan deze jonge mbo’ers tegemoet te willen komen. Ze maakt hiervoor in eerste instantie € 5 miljoen vrij, in afwachting van een definitieve regeling.

Lees ook: Extra geld voor schoolkosten minderjarige mbo’ers