Extra geld voor schoolkosten minderjarige mbo’ers

Minister Bussemaker maakt € 5 miljoen vrij om minder draagkrachtige ouders met minderjarige kinderen op het mbo tegemoet te komen in de schoolkosten. Door hoge reis- of studiekosten kiezen jongeren nu vaak voor een andere mbo-opleiding dan ze eigenlijk zouden willen.

Dat blijkt uit de Schoolkostenmonitor, die het ministerie van OCW iedere twee jaar laat uitvoeren. Veel ouders geven aan dat de reis- en studiekosten zwaar hebben meegewogen in de keuze voor de mbo-opleiding. Een mbo-opleiding kost gemiddeld € 1.400 per jaar en de reiskosten komen gemiddeld uit op € 600 per jaar.

Kleine beurs
Sinds dit jaar ontvangen ouders van minderjarige mbo’ers minder geld, omdat de tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS) opging in het kindgebonden budget. Onbedoeld gevolg hiervan is dat veel ouders er per maand op achteruit zijn gegaan. Voor ouders met een kleine beurs worden zaken als boeken of werkmateriaal – kookgerei voor de koksopleiding, scharen voor de kappersopleiding – daardoor onbetaalbaar. Vaak reden om het kind dan maar voor een andere mbo-opleiding te laten kiezen.

Talenten benutten
De minister beschouwt dit als een onvoorziene en vooral onwenselijke situatie. ‘Ook kinderen uit deze gezinnen moeten hun talenten ten volste kunnen benutten en schoolkosten mogen daar geen belemmering in vormen.’ De minister heeft daarom structurele maatregelen aangekondigd om ouders met een smalle beurs te compenseren voor de schoolkosten. Op de korte termijn maakt de minister € 5 miljoen vrij. Vorige week pleitte de PvdA in een initiatiefnota voor een structurele bijdrage van € 100 miljoen.

OV-kaart
Eerder al kondigde Bussemaker al de OV-kaart aan voor minderjarige mbo’ers. Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo’ers hiermee reizen. Hiermee besparen de ouders al gauw enkele honderden euro’s per jaar.

Lees ook: ‘Schoolkosten mbo geen groot probleem’