PvdA wil schoolkosten minderjarige mbo’ers vergoeden

De kosten die minderjarige mbo’ers maken voor hun opleiding moeten vergoed worden door de overheid. Zo krijgen alle jongeren een gelijke kans op het behalen van een startkwalificatie.

Het plan voor vergoeding van de schoolkosten is opgenomen in een initiatiefnota van de PvdA-kamerleden Ypma en Mohandis. Volgens de initiatiefnota is het onrechtvaardig dat minderjarige mbo-leerlingen hoge schoolkosten moeten betalen, terwijl hun leeftijdsgenoten op havo of vwo zonder aanvullende kosten naar school gaan. Wie nog werkt aan het behalen van een startkwalificatie moet zonder financiële drempel naar school kunnen, aldus de PvdA.

100 miljoen
Het plan voor vergoeding van de schoolkosten van minderjarige mbo-leerlingen kost bij benadering 100 miljoen euro. Hoewel het voorstel tijdens een debat in de Tweede Kamer de nodige steun kreeg, zal realisatie ervan pas na de verkiezingen aan de orde zijn. Vanaf 2017 krijgen minderjarige mbo-leerlingen wel al het recht op een volwaardige OV-reiskaart.

Overstap
In de initiatiefnota pleiten de PvdA-kamerleden ook voor maatregelen die de overgang van mbo naar hbo verbeteren, bijvoorbeeld door extra begeleiding. ‘We vragen alle mbo-opleidingen hier maatwerk te bieden’, zo schrijven de sociaal-democraten. Tot de overige wensen in de nota behoort onder andere een stagegarantie en meer aandacht en waardering voor praktische vaardigheden. ‘De B van beroep moet terug in het beroepsonderwijs’, aldus de nota.

Brede brugklas
De PvdA pleit ook voor het stimuleren van brede brugklassen, een wens die de MBO Raad eerder ook al formuleerde. Volgens Loes Ypma zouden scholen die kiezen voor brede brugklassen meer geld moeten krijgen ten koste van scholen die kiezen voor smalle brugklassen als categorale gymnasia.

Eerder pleitte de MBO Raad ook al voor het vergoeden van schoolkosten van minderjarige mbo-leerlingen