OV voor minderjarige mbo’er pas vanaf 2017

Met de OV-sector is een akkoord gesloten voor uitbreiding van het studentenreisrecht voor mbo-studenten onder de 18 jaar. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft in een Kamerbrief laten weten dat deze voorziening per 1 januari 2017 wordt ingevoerd.

Bussemaker wilde eigenlijk dat het reisrecht al met ingang van het komende schooljaar, per 1 augustus 2016, beschikbaar kwam. De OV-vervoerders hebben echter laten weten dat het niet voor 1 januari 2017 lukt om over voldoende materieel te beschikken. Zoals bekend heeft de NS vanaf begin 2017 pas de beschikking over nieuwe Sprinters. De aanschaf hiervan kan niet naar voren worden gehaald. ‘Met de OV-sector ben ik daarom overeengekomen dat per 1 januari 2017 op een goede en verantwoorde wijze het reisrecht voor minderjarige mbo-studenten wordt ingevoerd’, aldus Bussemaker.

Regisseur
De invoering van het reisrecht is complex, omdat het afhankelijk is van de technische systemen bij DUO en de uitvoeringsorganisatie van de OV-vervoerders. Daarnaast is er ook nog de Regisseur Studenten Reisrecht (RSR). De RSR werkt in opdracht van de vervoerbedrijven en zorgt ervoor dat studenten daadwerkelijk met de studentenkaart kunnen reizen. Nadat DUO de aanvraag voor studiefinanciering heeft goedgekeurd, koppelt RSR het reisrecht aan het OV-chipkaartnummer. Als die koppeling is gemaakt, kan de student het reisproduct ophalen bij een ophaalautomaat van het openbaar vervoer.

Eerdere pogingen om de invoeringsdatum voor de Ov-kaart voor minderjarige mbo’ers te vervroegen lukten ook niet.