Gemeente Den Haag wil oriëntatiejaar tussen vmbo en mbo

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of een oriëntatiejaar jongeren met een vmbo-diploma helpt om een betere studiekeuze te maken. Wethouder Bredemeijer hoopt met zo’n tussenjaar het voortijdig schoolverlaten verder terug te kunnen dringen.

Volgens de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) heeft een deel van de vmbo-gediplomeerden moeite met het maken van een goede studiekeuze: ‘Als 16-jarige is het niet altijd makkelijk om te weten wat je later wil gaan doen. En je moet verplicht een opleiding volgen, want je hebt een startkwalificatie nodig. Je moet dus naar de havo of naar het mbo. Die verplichting is begrijpelijk, want we willen schooluitval tegengaan en iedereen goed voorbereiden op een goede toekomst.’

Tussenjaar

Voor een deel van de leerlingen die een vmbo-diploma hebben behaald kan het volgens Bredemeijer nuttig zijn om niet direct een vervolgstudie te doen. Tijdens een oriëntatiejaar kunnen deze jongeren zich grondig voorbereiden op een studiekeuze. Voor jongeren met een havo of vwo-diploma is zo’n ‘tussenjaar’ al veel gebruikelijker. Bredemeijer: ‘Als een oriëntatiejaar helpt om kinderen beter voor te bereiden op een volgende stap, moeten we die kans natuurlijk pakken.’

Mondriaan

Nog niet iedereen is enthousiast over het idee van Bredemeijer. Het ROC Mondriaan heeft een verkenning gedaan onder de eigen studenten en bij leerlingen van vmbo-scholen in Den Haag. Uit die verkenning bleek de animo voor een tussenjaar vooralsnog gering. Bredemeijer gaat nu in gesprek met Mondriaan om te kijken of leerlingen wel een goed beeld hebben van zo’n oriëntatiejaar. De gemeente Den Haag doet er naar eigen zeggen ‘zo veel mogelijk aan’ om het percentage schoolverlater onder de 2,5 procent te houden.

Lees ook: Minister onderzoekt tussenjaar voor mbo-studenten