Rechter: ontslag kritische mbo-docent toch onterecht

Het ROC van Nijmegen heeft een docent die een kritisch boek schreef over onderwijsvernieuwing onterecht ontslagen. Volgens het gerechtshof is er sprake van een ontoelaatbare inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Het gerechtshof draait daarmee eerdere gerechtelijke uitspraken, die de Nijmeegse school in het gelijk stelden, terug. Omdat het ontslag onterecht is, heeft de docent recht op een billijke vergoeding.

Kritisch boek

In 2019 publiceerde Paula van Manen, destijds docent Pedagogisch Werk, een boek over haar ervaringen als docent aan het ROC van Nijmegen. Volgens Van Manen voerde de school het onderwijsconcept ‘gepersonaliseerd leren’ te snel in. Dit leidde volgens haar tot allerlei problemen. De titel van het boek is dan ook ontleend aan een verzuchting van een student: ‘Wanneer krijgen we weer les?’

Ontslag

De publicatie van het boek leidde tot het ontslag van de kritische docent. Het ROC van Nijmegen voerde daarbij als belangrijkste argument op dat de werkrelatie met de docent verstoord was. Collega´s van Van Manen voelden zich door het boek namelijk gekwetst. De Nijmeegse kantonrechter en het Arnhemse gerechtshof gingen mee in deze redenatie. Het ging bij het ontslag volgens deze uitspraken niet om de vrijheid van meningsuiting. Van Manen ging tegen deze uitspraak echter in beroep. De Hoge Raad bepaalde vervolgens dat het gerechtshof Den Bosch nog een keer goed naar de zaak moest kijken. Speciale aandacht zou daarbij moeten uitgaan naar het aspect ‘vrijheid van meningsuiting’.

Uitspraak

Uit de uitspraak blijkt dat het gerechtshof Den Bosch de redenatie van het ROC van Nijmegen niet volgt. De school had beter zijn best kunnen doen om de verstoorde werkrelatie met gekwetste collega’s te herstellen. Het ontslag interpreteert het hof primair als een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Van Manen is heel blij met de uitspraak. Tegen Het Onderwijsblad zegt zij: ‘Scholen komen er te makkelijk mee weg om kritische medewerkers te dumpen onder het mom van een verstoorde arbeidsrelatie.’ Het ROC van Nijmegen kan niet meer in beroep gaan tegen deze definitieve uitspraak. De school zegt de uitspraak te respecteren: ‘We gaan erop reflecteren om ervan te leren, we zijn niet voor niks een school.’

Lees hier de uitspraak van het gerechtshof

Lees ook: Rechter moet opnieuw kijken naar ontslag kritische docent