Gesprek over knelpunten rond keuzedelen

Twee jaar na de invoering van keuzedelen is nog niet iedereen even enthousiast over deze vernieuwing. Op 11 oktober organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders daarom een gesprek over de knelpunten bij keuzedelen.

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur hebben de keuzedelen de plaats ingenomen van de vrije ruimte. Nu scholen enige jaren praktijkervaring hebben opgedaan, vindt de BVMBO het tijd om met opleiders de ervaringen met keuzedelen te delen. Op donderdagmiddag 11 oktober organiseert de BVMBO in Zoetermeer een bijeenkomst over keuzedelen. Vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW zullen ook aanwezig zijn.

Knelpunten
De beroepsvereniging merkt dat docenten nog de nodige knelpunten ervaren rond de keuzedelen. Het gaat dan onder andere om de volgende punten:
– er worden vooral generieke keuzedelen aangeboden
– docenten hebben te weinig tijd om zelf keuzedelen te ontwikkelen
– de examinering vraagt onevenredig veel tijd
– in de BBL-variant zijn keuzedelen lastig in te passen
– studenten hebben vaak maar weinig keuzemogelijkheden

Inschrijven
Het gesprek, waar uiteraard ook positieve ervaringen aan de orde mogen komen, vindt plaats op donderdagmiddag 11 oktober om 15.30 uur bij SBB in Zoetermeer. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link inschrijven.

Lees ook: Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien