Graafschap College: ook volgend jaar YouLab

Het Graafschap College biedt ook volgend jaar een oriëntatiejaar aan voor jongeren met een vmbo-diploma die twijfelen over hun studiekeuze. Het afgelopen studiejaar volgden zo’n dertig jongeren het YouLab.

Het YouLab is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Wie deel wil nemen moet een vmbo-diploma hebben of een deel van het havo of vwo hebben afgerond. Ook uitvallers uit een mbo-studie zijn welkom. Een jaar lang kunnen de jongeren zich oriënteren op een toekomst en studiekeuze. Dat gaat onder andere via gastlessen, bedrijfsbezoeken, korte stages, workshops en trainingen. Er zijn ook klassikale lessen, ‘om het schoolgevoel overeind te houden’. Het programma is sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Diploma

De jongeren worden in het oriëntatiejaar formeel ingeschreven voor de opleiding ‘Medewerker facilitaire dienstverlening’. Op die manier kan de opleiding via de normale bekostiging verlopen. Een eerdere poging van het Graafschap College om een tussenjaar aan te bieden zonder formele opleiding strandde op de te hoge kosten. Deelnemers werden toen geacht zo’n 6.000 euro te betalen. Dat is bij YouLab niet meer nodig. De deelnemers volgen een reguliere mbo-opleiding en kunnen aan het eind van het oriëntatiejaar een niveau 2-diploma behalen. Het programma wordt aangeboden vanuit de locatie Winterswijk.

Wet

Voormalig minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, kondigde vorig jaar aan te onderzoeken of de wet gewijzigd moet worden om mbo-scholen in de gelegenheid te stellen een tussenjaar aan te bieden. De methode van het Graafschap College kan hierbij als inspiratie dienen.

Bekijk een filmpje van het Graafschap College over YouLab

Lees ook: Minister onderzoekt tussenjaar voor mbo-studenten