Groeiend tekort aan stages en leerbanen

De coronacrisis leidt in het huidige schooljaar tot een fors tekort aan stages en leerbanen. Met name in sectoren als luchtvaart, entertainment en uiterlijke verzorging zijn er grote tekorten. Dat blijkt uit actuele cijfers van SBB.

SBB, de organisatie die verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven, houdt voortdurend bij hoe het aantal stages en leerbanen zich ontwikkelt. Samen met scholen probeert SBB passende oplossingen te vinden voor studenten die geen stageplek kunnen vinden. Voor veel studenten kan op deze manier een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld door een ander leerbedrijf te zoeken of door nieuwe leerbedrijven te werven. Creatieve oplossingen zijn nodig, bijvoorbeeld door twee studenten op één stageplek te laten meedraaien. Dit soort initiatieven maken deel uit van het SBB-actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden.

Daling

Uit de laatste SBB-cijfers blijkt dat het aantal gestarte stages en leerbanen in de maand april ten opzichte van vorig jaar met meer dan de helft is afgenomen. Terwijl in april 2019 bijna 22.500 studenten met een stage of leerbaan van start gingen, waren dat er afgelopen maand maar zo’n 10.000. Het aantal bbl-studenten dat met een leerbaan van start ging nam af van zo’n 3.500 tot 1.500. Het aantal bol-studenten dat aan een stage begon daalde van bijna 19.000 naar bijna 8.500. De grootste dalingen vonden plaats in sectoren als ict, juridisch en sport en bewegen. Een stijging was er in groen.

Creatieve oplossingen

Volgens Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB, zijn de adviseurs van SBB samen met de scholen voortdurend aan de slag om creatieve oplossingen te vinden: ‘Wij zetten alles op alles om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen. Door de handen ineen te slaan maken we het mogelijk dat mbo-studenten hun opleiding kunnen afmaken.’

Leerbanenmarkt

Op de website Leerbanenmarkt.nl is alle informatie te vinden over beschikbare leerbanen, per opleiding en regio. Kansrijke beroepen en sectoren worden extra belicht. Om te voorkomen dat de werkloosheid stijgt, is het belangrijk om elke beschikbare leerbaan zo goed mogelijk te benutten. Soms zijn er wel leerbanen bij erkende leerbedrijven, maar kunnen jongeren en werkzoekenden ze niet vinden. Daarom brengt SBB, naast bbl-studenten en scholen, de website via gemeenten en UWV ook onder de aandacht van werkzoekenden met werkervaring.

Oproep

In mei start SBB ook met een uitvraag bij scholen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op basis van de inschrijvingen bespreken de adviseurs van SBB of er voldoende stages en leerbanen zijn voor het nieuwe schooljaar. Bij verwachte tekorten onderneemt SBB actie door leerbedrijven te stimuleren extra stages en leerbanen beschikbaar te stellen. Via een oproep op radio en televisie wil SBB scholen en bedrijven motiveren om tekorten aan stages en leerbanen te blijven melden. Op die manier kunnen tienduizenden studenten gericht geholpen worden.

Bekijk hier de actuele cijfers van SBB

Lees ook: Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Plaats een reactie