Groeifonds: veel voorstellen voor onderwijsinnovatie

De invoering van modulair onderwijs met certificaten, een deltaplan gepersonaliseerd digitaal leren, een LLO-katalysator: het Nationaal Groeifonds mag zich verheugen in een groot aantal plannen om het beroepsonderwijs te verbeteren.

Voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn bijna 250 plannen ingediend. Een groot aantal van deze plannen hebben betrekking op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De gedachte dat gerichte scholing een grote bijdrage kan leveren aan economische groei vormt hiervan de achtergrond.

Shareskills

Zo hebben de drie onderwijsraden, MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen, een voorstel ingediend om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen. Het voorstel is met name gericht op het dreigend tekort aan technisch personeel voor de energietransitie van de komende decennia. De oplossing wordt gezocht in een ‘adaptief modulair onderwijsaanbod’. In het project zouden naast de reguliere, bestaande opleidingen certificatenprogramma’s moeten worden ontwikkeld, specifiek gericht op de actuele vraag van de arbeidsmarkt. De programma’s zouden in eerste instantie gericht moeten zijn op de energietransitie. Onderdeel van het project is de ontwikkeling van een onderwijssector overstijgende skills-taal, bijvoorbeeld Competent-NL.

Techniekpact

Ook het Techniekpact, al sinds mensenheugenis actief met het promoten van techniekonderwijs, heeft een voorstel ingediend. Als doelstelling is nu geformuleerd om het aantal meisjes dat kiest voor techniek in acht jaar te verdubbelen: ‘Met een impuls vanuit het Nationaal Groeifonds kan de 8-jarige aanpak substantieel, massief en fundamenteel zijn’, zo staat in het voorstel te lezen.

Rotterdam

Vanuit de stad Rotterdam zijn ook voorstellen ingediend. Via het voorstel ‘MBO Innovatie’ wil de gemeente extra investeren in het maritieme onderwijs bij het Scheepvaart en Transport College, het Techniek College Rotterdam en de IT Campus. Het gaat met name om de ontwikkeling van nieuwe onderwijs- en praktijkomgevingen, die de Rotterdamse opleidingen samen met het bedrijfsleven willen opzetten. Een en ander zou tot meer studenten en meer bijscholingen voor werkenden moeten leiden.

Alle voorstellen voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn hier te lezen.

Lees ook: Nationaal Groeifonds zet in op leven lang ontwikkelen